Alle foresatte ved skolen er medlem av Foreldrerådet.

Foreldrerådet skal arbeide med å bygge ut kontakten mellom hjemmene og skolen samt leggeforholdene til rette slik at elevene kan trives og utvikle seg.

Foreldrerådet skal dessuten skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) fungerer som et styre for Foreldrerådet og er overordnet organ for alle klassekontaktene.

FAU arrangerer vanligvis fire møter i året for klassekontaktene der man diskuterer og informerer om arbeidet som pågår. FAU innstiller også to representanter til driftsstyret. 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU 

Foreldreansvar og klassemiljø på Uranienborg skole

Foreldreansvar og klassemiljø på Uranienborg skole
Sosiale aktiviteter for klassen utenom skoletid styrker samholdet i klassen. Det gir igjen mindre grobunn for negativ adferd som for eksempel mobbing. Det er også positivt for foreldregruppen å bli kjent. I denne idebanken finner du rundt mange ulike forslag til aktiviteter klassen kan gjøre sammen. Noen i skolens lokaliteter og andre utenfor. Noen ideer koster lite eller ingenting å gjennomføre, verken i tid eller penger. Andre ideer krever at en liten kjerne foreldre drar i gang sammen med klassekontaktene, og gir oppgaver til andre foreldre som melder seg.

IDEBANK til sosiale aktiviteter i klassen