Hovedseksjon

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

FAU-leder på Uranienborg skole: Kjetil Mujezinovic Larsen.
E-post: fauuranienborgskole@gmail.com 

FAU - foreldrerepresentanter

Klasse Klassekontakt FAU-kontakt
1A Anastasia Tsareva Pernille Sagstuen
1B Marte Ekere Hanne Bismo Mustad
1C Sarah Elisabeth Sørheim Therese Steensland-Brun
2A Mari Hektoen Maria Celine Qvigstad-Elvik
2B Anne Margrethe Midbøe-Bjørnstad Morten Andre Bruun Helland
2C Tanja Irene Knijff Thorstad Frid Corwin
3A Jannicke Færden Berle Kari Stangeby Noer
3B Nicolay Bjørn-Lian Svein Frode Borander Rochling
3C My Linda Helena Muratori Simone Goa Diab
4A Andrea Karine Steen Holst Vivi Kristine Angell
4B Harald Tolleshaug Stine Broge Henriksen
4C Siv Eline Vatne Pettersen Yamit Naomi Videlle
5A Frank Henning Forsberg Amir David Arden
5B Sissel Håland Morten Swang
5C Ali Vindenes Fetouni Jetmir Rutstemi
6A . Lars Olac Mørch
6B Ida Håndlykken Kvernstrøm Nina Christjana Von Winkler Stanghov Ulstein
6C Torstein Vogt Skaard Bettina Rondan 
7A Marie Benedikte Varen Lindstøl Jørgen Schmit Solem
7B Anette Vesseler Kjetil Mujezinovic Larsen
7C Bente Ross Ole Herman Ambur
8A Madhvi Lama Sjåtil Kaare Gether
8B Maja Kirsti Øvergaard Lie-Jacobsen Julius Ikoe
8C Ellen Bruusgaard Mia Cecilie Lindstad
9A Noor Sabah Nael Traavik Gry Therese Gjermundsen
9B Marte Kittelsen Bente Tjernshaugen
10A Pinar Tank Ingunn Lian 
10B Thea Rørt Henriette Krogsbøl
10C Knut T. Traaseth  Cathinka Cappelen Narverud 
10D Iren Jeanette Fjell Johan Christian Schreiner
10E Vibeke Quemere Guro Hagness
M1 Marit Ummelas .

Alle foresatte ved skolen er medlem av Foreldrerådet.

Foreldrerådet skal arbeide med å bygge ut kontakten mellom hjemmene og skolen samt leggeforholdene til rette slik at elevene kan trives og utvikle seg.

Foreldrerådet skal dessuten skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) fungerer som et styre for Foreldrerådet og er overordnet organ for alle klassekontaktene.

FAU arrangerer vanligvis fire møter i året for klassekontaktene der man diskuterer og informerer om arbeidet som pågår. FAU innstiller også to representanter til driftsstyret. 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU 

Foreldreansvar og klassemiljø på Uranienborg skole

Foreldreansvar og klassemiljø på Uranienborg skole
Sosiale aktiviteter for klassen utenom skoletid styrker samholdet i klassen. Det gir igjen mindre grobunn for negativ adferd som for eksempel mobbing. Det er også positivt for foreldregruppen å bli kjent. I denne idebanken finner du rundt mange ulike forslag til aktiviteter klassen kan gjøre sammen. Noen i skolens lokaliteter og andre utenfor. Noen ideer koster lite eller ingenting å gjennomføre, verken i tid eller penger. Andre ideer krever at en liten kjerne foreldre drar i gang sammen med klassekontaktene, og gir oppgaver til andre foreldre som melder seg.

IDEBANK til sosiale aktiviteter i klassen