Hovedseksjon

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

FAU-leder på Uranienborg skole: Kjetil Mujezinovic Larsen.
E-post: fauuranienborgskole@gmail.com 

FAU - foreldrerepresentanter

Klasseliste FAU 2023-2024

Klasse

FAU-representant

Telefon

1A

Stine Broge Henriksen

928 36 362

1B

Olivia Salles

988 22 543

1C

Harald Dahl

901 19 282

2A

Torbjørn Røe Isaksen

957 39 730

2B

Hanne Bismo Mustad

908 71 372

2C

Therese Steensland-Brun

995 87 888

3A

Mariann Jeppestøl Eriksen

452 91 139

3B

Mads Odnes Jensen

970 80 035

3C

Martin Henrichsen

907 55 239

4A

Torstein Vogt Skard

409 24 643

4B

Sølvi Haugland

917 36 356

4C

Simone Goa Diab

950 47 234

5A

Anne Christine B. Lunde

980 51 115

5B

Cathrine Cramer

Madeleine Wiedswang

932 64 237

905 33 330

5C

Linda Nikolaisen

971 16 697

6A

Helene Ree Ruden

Martine Larsen Rygh

951 08 626

951 79 780

6B

My Muratori

969 01 231

6C

Christian Qvigstad

990 00 634

7A

Lars Mørch

926 89 000

7B

Ida Kvernstrøm

922 24 439

7C

Betina Sollie

473 00 500

8A

Katherine Nordtømme

470 62 262

8B

Sarah Leandra Hovet

452 39 394

8C

Guro Hagness

959 79 699

9A

Barbro Fossøy Stadheim

Marianne Ellingsen Kvig (vara)

922 02 710

9B

Ylva Kristine Olsson Furu

902 17 188

9C

Amila Sehić

Ulf Hordvik (vara)

970 01 085

905 06 864

10A

Thorbjørn Nymo

951 37 470

10B

Kenneth Egeland

993 93 141

 

Alle foresatte ved skolen er medlem av Foreldrerådet.

Foreldrerådet skal arbeide med å bygge ut kontakten mellom hjemmene og skolen samt leggeforholdene til rette slik at elevene kan trives og utvikle seg.

Foreldrerådet skal dessuten skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) fungerer som et styre for Foreldrerådet og er overordnet organ for alle klassekontaktene.

FAU arrangerer vanligvis fire møter i året for klassekontaktene der man diskuterer og informerer om arbeidet som pågår. FAU innstiller også to representanter til driftsstyret. 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU 

Foreldreansvar og klassemiljø på Uranienborg skole

Foreldreansvar og klassemiljø på Uranienborg skole
Sosiale aktiviteter for klassen utenom skoletid styrker samholdet i klassen. Det gir igjen mindre grobunn for negativ adferd som for eksempel mobbing. Det er også positivt for foreldregruppen å bli kjent. I denne idebanken finner du rundt mange ulike forslag til aktiviteter klassen kan gjøre sammen. Noen i skolens lokaliteter og andre utenfor. Noen ideer koster lite eller ingenting å gjennomføre, verken i tid eller penger. Andre ideer krever at en liten kjerne foreldre drar i gang sammen med klassekontaktene, og gir oppgaver til andre foreldre som melder seg.

IDEBANK til sosiale aktiviteter i klassen