Alle foresatte ved skolen er medlem av Foreldrerådet.

 Foreldrerådet skal arbeide med å bygge ut kontakten mellom hjemmene og skolen samt leggeforholdene til rette slik at elevene kan trives og utvikle seg. Foreldrerådet skal dessuten skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) fungerer som et styre for Foreldrerådet og er overordnet organ for alle klassekontaktene. FAU arrangerer vanligvis fire møter i året for klassekontaktene der man diskuterer og informerer om arbeidet som pågår. FAU innstiller også to representanter til driftsstyret.

 

 

.

Drawing of a city