Hovedseksjon

Vår profil

Urra

På Uranienborg skole skal dagens elever utvikle framtidens kompetanse.

Skolehverdagen på Uranienborg skole skal preges av:

  • Trygge og inkluderende læringsfellesskap
  • Humor, raushet og tillit
  • Elevaktive læringsprosesser