Om Aktivitetsskolen Uranienborg

Foreldresamarbeid
Vi ønsker å ha et åpent forhold til foreldre og tar gjerne en uformell prat når dere henter og bringer barna. I tillegg kan dere avtale med oss dersom dere ønsker en mer formell samtale.

FAU foreldre og Aktivitetsskolens leder har møter 2 ganger i året. Det er et foreldremøte for 1. trinns-foreldre i september og vi deltar på foreldremøter på alle trinn. Via infobrev sender vi ut informasjon til dere.

For å sikre en god og hensiktsmessig dialog mellom foreldre og ansatte, ønsker vi en rask tilbakemelding fra dere - både positive og negative. Vi er avhengig av tilbakemeldinger for å gi et best mulig tilbud.

Samarbeid med skolen
Aktivitetsskolen har alltid vært en naturlig del av skolen og vi har et godt og nært samarbeid med fokus på barnas beste. Vi har like holdninger til god og uønsket oppførsel, og har felles regler på AKS og skolen.

Vi har regelmessige samarbeidsmøter med lærerne og samarbeider om aktuelle temaer. Barna blir også krysset inn og hentet i klasserommene av AKS personalet når skoledagen er slutt. Dette gir en god og trygg overgang fra skole til AKS, og vi får daglig kontakt med lærerne.