Hovedseksjon

Om Aktivitetsskolen Uranienborg

Aktivitetsskolen Uranienborg er et fritidstilbud for barn fra 1.-4. trinn med ca. 300 barn fordelt på 4. baser. Vi er rundt 25 ansatte og personalgruppen består av menn og kvinner i ulike aldre, og fra forskjellige kulturer. Vi legger vekt på et aktivitetstilbud med lærerike og morsomme aktiviteter, for alle alderstrinn. Vi fokuserer på det sosiale felleskapet, og ønsker at barna skal oppleve en meningsfylt hverdag der lek og læring går hånd i hånd.

Foreldresamarbeid
Vi ønsker å ha et åpent forhold til foreldre og tar gjerne en uformell prat når dere henter og bringer barna. I tillegg kan dere avtale med oss dersom dere ønsker en mer formell samtale.

FAU-foresatte og Aktivitetsskolens ledelse har møter 2 ganger i året og vi deltar på foreldremøter på alle trinn. Via infobrev sender vi ut informasjon til dere.

For å sikre en god og hensiktsmessig dialog mellom foreldre og ansatte, ønsker vi en rask tilbakemelding fra dere - både ris og ros. Vi er avhengig av tilbakemeldinger for å gi et best mulig tilbud.

Samarbeid med skolen
Aktivitetsskolen har alltid vært en naturlig del av skolen og vi har et godt og nært samarbeid med fokus på barnas beste. Vi har like holdninger til god og uønsket atferd, og har felles regler på AKS og skolen.

Vi har regelmessige samarbeidsmøter med lærerne og samarbeider om aktuelle temaer. En gang i uken har vi leksestund på AKS. Barna blir også krysset inn og hentet i klasserommene av AKS-personalet når skoledagen er slutt. Dette gir en god og trygg overgang fra skole til AKS, og vi får daglig kontakt med lærerne.