UrraLogoFargeBred

Uranienborg skole har fått ny e-post og postadresse: 

E-post:
postmottak@ude.oslo.kommune.no
merk i emnefeltet "Uranienborg skole"

Postadresse:
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Uranienborg skole
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo

Ved henvendelse til skolen ber vi deg om å benytte skolens nye postmottak og postadresse. E-post blir betraktet som brev og ifølge Oslo kommunes reglement krav på evt. tilbakemelding hvis det ønskes innen 21 dager. 

Drawing of a city