UrraLogoFargeBred

Ny e-postadresse og postadresse:

Fra og med 05. februar 2019 får Uranienborg skole ny e-postadresse og ny postadresse: 
E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no
Merk epost med "Uranienborg" i emnefeltet. 

Postadresse:

Oslo kommune, Utdanningsetaten

Uranienborg skole

Postboks 6127 Etterstad

0602 Oslo

 

Ved henvendelse til skolen ber vi deg om å benytte skolens nye postmottak og postadresse.

Drawing of a city