Byrådets forslag til takster 2021

AKS-figurer-blå

Hva du skal betale for en plass i Aktivitetsskolen er avhengig av husholdningens inntekt, og om barnet har heltidsplass eller deltidsplass. Her er byrådets forslag til takster 2021.

Inntekter

tom kr 228 042

tom kr 405 408

fra kr 405 409

Heltidsplass

           686

         1260

         3212

Gratis kjernetid

          246

          450

         1041

Deltidsplass

          440

          810

         2171