Hovedseksjon

Skolestartere 2024-25

Kjære alle 1. trinns foresatte
AKS er et frivillig tilbud før og etter skoletid. Vi er en alternativ læringsarena som skal bidra til å styrke barns sosiale og faglige kompetanse. Vi tilbyr aktiviteter som er strukturerte og forutsigbare, samt legger til rette for frilek og samhandling.

Søknadsskjema
Til dere som ikke har søkt, gå inn i søknadsportalen i Oslo kommune med Min ID og søk den plassen som passer, enten deltidssplass eller heltidsplass.

Del- og heltidsplass

  • Alle med deltidssplass kan benytte seg av 12 timer i uken. Disse timene kan disponeres innenfor morgenåpning og frem til kl. 15:30 på ettermiddagen. Under ferieåpent kan to fulle dager benyttes (mandag og tirsdag). Tilbudet er gratis.
  • Alle med heltidsplass kan benytte tilbudet vårt ubegrenset.

Oppstart
Vi tar imot 1. klassinger fra torsdag 1. august. I år som tidligere år, har vi fastsatt datoer da nye barn kan starte. Vi velger å ta imot nye barn med jevne mellomrom slik at AKS blir godt kjent med dem, og ikke minst skal barna bli trygge på oss og lokalene. Vi tar imot nye barn 1., 5., 7., og 12. august. På disse dagene er det frammøte kl. 10:00. Vi har da et møte hvor vi går gjennom rutiner mm.

Etter barnets oppstartdag følger dere vanlig åpningstid, og barn som allerede har begynt kan komme hver dag.

Planleggingsdager
AKS holder stengt 15. og 16. august, grunnet planleggingsdager.

Åpningstider
På ordinære skoledager har AKS åpent fra kl. 07:30 – 08:30, og fra skolen slutter til kl. 16:30. Vi har heldagsåpent kl. 07:30 – 16:30 i skolens ferie og fri dager. Vi holder stengt julaften, nyttårsaften, juli måned og offentlige fridager og helligdager.

Lokaler
AKS er organganisert i fire baser og 1. trinn skal ha sin base i klasserommene sine i Bygg 4 ved Harelabben (lekeplassen). I tillegg bruker vi rom som AKS-rommet, biblioteket og flerbrukshallen.

Hva skjer på AKS
På Aktivitetsskolen vil det være fokus på læring og samarbeid med skolen innenfor de fire målområdene i rammeplanen: natur, miljø og bærekraftig utvikling - kunst, kultur og kreativitet - fysisk aktivitet - mat og helse. Vi lager ukeplaner som blir sendt til dere i tillegg til en kurskatalog med oversikt over semesterets tilbud. Leken spiller en sentral rolle i hverdagen. Det er sjelden vi sier at barna må være med på aktiviteter, de kan selv bestemme om de vil delta. Vi har utetid hver dag, så barna må ha klær etter vær.

De første dagene på AKS vil bære preg av mye lek for at vi skal bli kjent med hverandre og ordningen med at nye barn kommer hver andre dag, vil gjøre det enklere for alle. Vi skal være mye ute på Harelabben, noe inne for å gjøre småaktiviteter, ha samling og gå rundt på skoleområdet for å bli kjent.

Mat
Barna skal alltid ha med to matpakker når AKS holder heldagsåpent. Under vanlige skoledager pleier vi å servere et varmt måltid i uken, brødmat, frukt og grove vafler. Mer informasjon om matservering kommer.

Basisavtalen
Skjemaet får dere ved oppstart. Hensikten med basisavtalen er å få samlet all praktisk informasjon rundt barnet. Det er viktig at dere fører på kontaktpersoner med telefonnumre. Basisavtalen bruker vi også som oversikt over henting, allergier mm. Vi følger basisavtalene, og dersom det blir endringer må vi ha beskjed.

Kontaktinformasjon