Hovedseksjon

Overgang til videregående skole

VGS

Forberedelsene til valg av videregående begynner allerede i 8.klasse i faget utdanningsvalg.
Faget skal bidra til å gjøre elevene i stand til å ta gode utdannings- og yrkesvalg, både ved å utforske egne interesser og egenskaper og ved å bli bedre kjent med mulige utdanningsveier og yrker. Elevene har utdanningsvalg én time i uka alle årene på ungdomsskolen.

Søknadsfrist for videregående opplæring i 10.trinn er 1. mars. For de som søker med fortrinnsrett og for minoritetsspråklige søkere er fristen 1. februar. Mer informasjon om søknad og valg av videregående ligger under «lenker» og «dokumenter».

Årshjul– overgang videregående skole

9. trinn:
Bli kjent med utdanningsprogrammene i videregående skole
Mars/april: Kurs i utdanningsprogram (dagsbesøk på en videregående skole)

10.Trinn:
September: Møte for foresatte med informasjon om videregående skole
Oktober/november: Kurs i utdanningsprogram (dagsbesøk på en videregående skole)
Januar/februar: Åpen dag på videregående skoler
Februar: Elevene søker klassevis med rådgiver. Rådgiver godkjenner og ser igjennom alle søknader.
1.mars: Søknadsfrist
Juli: Melding om inntak

Alle elever får også tilbud om individuelle samtaler med rådgiver.

Ved spørsmål ta gjerne kontakt med skolens rådgiver/karriereveileder: elin.wormstrand@osloskolen.no

Videregående opplæring


Går du på 10. trinn og lurer på om du skal velge studiespesialisering eller yrkesfag?
Vi har laget en film som viser likheter og forskjeller mellom de to utdanningsløpene.
__________________________________________________________________________________________________________________

Hva kan du velge mellom?!