Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier: Solveig Strand
E-post: solveig.strand@bfr.oslo.kommune.no
Telefon: 90 72 56 80

Helsesykepleier: Jeanette Olsen
E-post: jeanette.olsen@bfr.oslo.kommune.no
Telefon: 47 64 20 51 

Skolelege: Live Løberg Sæter

Fysioterapeut: Marianne Hurum Berg
Til stede: Ved behov
Tlf; +47 90 26 37 52
E-post: marianne.hurum.berg@bfr.oslo.kommune.no 

Ergoterapeut: Trude Wabakken
Til stede: Ved behov
Tlf; 90 82 55 29
E-post: trude.wabakken@bfr.oslo.kommune.no 

Se også informasjonsbrosjyren

Administrasjon Bydel Frogner

Høsten 2018 samler Bydel Frogner sin administrasjon og flere tilhørende enheter seg i nye kontorlokaler. Fra 1. oktober 2018 er vi å finne i Bydelens hus i Drammensveien 60 på Skillebekk.
Bydelens offisielle informasjon er fortsatt den samme, bortsett fra besøksadresse:

Bydel Frogner
Drammensveien 60
Postadresse:
Postboks 2400 Solli
0201 OSLO
 
Kontaktinformasjon:
Telefon: 21 80 21 80
E-post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Velkommen til oss i Bydel Frogner!

helsenorge.no

Foresatte til elever under 16 år og elever fra 16 år og oppover kan bruke helsenorge.no for å kontakte skolehelsetjenesten.

Slik gjør du:
Logg deg inn på helsenorge.no
Hvis foresatt: Velg barnet det gjelder
Klikk på helsekontakter
Under helsekontakter finner du skolehelsetjenesten
Skriv en melding for å komme i kontakt med skolehelsetjenesten.

Skolelegedager

Oversikt over skolelegedager høsten 2020

  • Onsdag 21. oktober
  • Mandag 26. oktober
  • Onsdag 25. november
  • Mandag 14. desember

29.04.2020 - Skolehelsetjenesten

Vi er nå til stede på skolen hver dag.

Vi kan ha samtaler med elever, enkeltvis, men dette må avtales på forhånd. Vi oppfordrer foresatte og lærere å ta kontakt med oss på mail eller telefon.