Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier 5.-10.trinn : Solveig Strand
E-post: solveig.strand@bfr.oslo.kommune.no
Telefon: 90 72 56 80

Helsesykepleier 1.-4.trinn og mottak: Jeanette Olsen
E-post: jeanette.olsen@bfr.oslo.kommune.no
Telefon: 47 64 20 51 

Skolelege: Live Løberg Sæter

Fysioterapeut: Marianne Hurum Berg
Til stede: Ved behov
Tlf; +47 90 26 37 52
E-post: marianne.hurum.berg@bfr.oslo.kommune.no 

Ergoterapeut: Bente Blænes
mobil. 98825529,
E-post: bente.blanes@bfr.oslo.kommune.no 

Skolepsykolog: Anna R. Dragland

Administrasjon Bydel Frogner

Bydel Frogner
Drammensveien 60
Postadresse:
Postboks 2400 Solli
0201 OSLO
 
Kontaktinformasjon:
Telefon: 21 80 21 80
E-post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Velkommen til oss i Bydel Frogner!

helsenorge.no

Foresatte til elever under 16 år og elever fra 16 år og oppover kan bruke helsenorge.no for å kontakte skolehelsetjenesten.

Slik gjør du:
Logg deg inn på helsenorge.no
Hvis foresatt: Velg barnet det gjelder
Klikk på helsekontakter
Under helsekontakter finner du skolehelsetjenesten
Skriv en melding for å komme i kontakt med skolehelsetjenesten.