Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier: Solveig Strand

E-post: solveig.strand@bfr.oslo.kommune.no
Telefon: 90 72 56 80

Helsesykepleier: Jeanette Olsen

E-post: jeanette.olsen@bfr.oslo.kommune.no
Telefon: 47 64 20 51 

Skolelege: Live Løberg Sæter

 

Fysioterapeut: Daniel Benedek Gjerlev
Til stede: Ved behov
Tlf; 90 26 37 52
E-post: daniel.gjerlev@bfr.oslo.kommune.no

Ergoterapeut:  Trude Wabakken
Til stede: Ved behov
Tlf; 90 82 55 29
E-post: trude.wabakken@bfr.oslo.kommune.no 

Se også informasjonsbrosjyren i infoblokk på denne siden

Administrasjon Bydel Frogner

Høsten 2018 samler Bydel Frogner sin administrasjon og flere tilhørende enheter seg i nye kontorlokaler. Fra 1. oktober 2018 er vi å finne i Bydelens hus i Drammensveien 60 på Skillebekk.
Bydelens offisielle informasjon er fortsatt den samme, bortsett fra besøksadresse:

Bydel Frogner
Drammensveien 60
Postadresse:
Postboks 2400 Solli
0201 OSLO
 
Kontaktinformasjon:
Telefon: 21 80 21 80
E-post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Velkommen til oss i Bydel Frogner!