Skolehelsetjenesten

helsesøster

Helsesøster: Solveig Strand - er tilstede på:

  • Uranienborg skole: tirsdag og torsdag.
  • Fernanda Nissen skole: mandag, onsdag og fredag.

epost: solveig.strand@bfr.oslo.kommune.no
Telefon: 90 72 56 80

Helsesøster/ Helsesykepleier: Jeanette Olsen - er tilstede på:

  • Uranienborg skole: mandag, onsdag og fredag.

Epost: jeanette.olsen@bfr.oslo.kommune.no
Telefon: 47 64 20 51 

Skolelege: Live Løberg Sæter er tilstede på Uranienborg skole

disse datoene i dette semesteret: 17/1, 31/1, 28/2, 14/3, 11/4, 25/4 og 16/5.
Kom gjerne for å drøfte saker på disse dagene!

Fysioterapeut: Marianne Hurum Berg 
Til stede: Ved behov
Tlf; 90 26 37 52
Mail: marianne.hurum.berg@bfr.oslo.kommune.no

Ergoterapeut:  Trude Wabakken
Til stede: Ved behov
Tlf; 90 82 55 29
Mail: trude.wabakken@bfr.oslo.kommune.no 

Se også informasjonsbrosjyren i infoblokk på denne siden

Administrasjon Bydel Frogner

Høsten 2018 samler Bydel Frogner sin administrasjon og flere tilhørende enheter seg i nye kontorlokaler. Fra 1. oktober 2018 er vi å finne i Bydelens hus i Drammensveien 60 på Skillebekk.
Bydelens offisielle informasjon er fortsatt den samme, bortsett fra besøksadresse:

Bydel Frogner
Drammensveien 60
Postadresse:
Postboks 2400 Solli
0201 OSLO
 
Kontaktinformasjon:
Telefon: 21 80 21 80
E-post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Velkommen til oss i Bydel Frogner!