Skolehelsetjenesten

helsesøster
  • Uranienborg skole: tirsdag og torsdag.
  • Fernanda Nissen skole: mandag, onsdag og fredag.

epost: solveig.strand@bfr.oslo.kommune.no
Telefon: 90 72 56 80

Skolelege: Live Marie Løberg

Datoer: 13.09.18  1.-4. trinn
               20.09.18  1.-4. trinn
               11.10.18  1.-4. trinn
               15.11.18  1.-4. trinn
               06.12.18  1.-4. trinn
               13.12.18  1.-4. trinn
Kom gjerne for å drøfte saker på disse dagene!

Fysioterapeut: Marianne Hurum Berg 
Til stede: Ved behov
Tlf; 90 26 37 52
Mail: marianne.hurum.berg@bfr.oslo.kommune.no

Ergoterapeut:  Trude Wabakken
Til stede: Ved behov
Tlf; 90 82 55 29
Mail: trude.wabakken@bfr.oslo.kommune.no 

Se også informasjonsbrosjyren i infoblokk på denne siden