Hovedseksjon

Rutiner

Åpningstider
På vanlige skoledager har vi morgenåpning fra kl. 07:30 - 08:30, og åpner igjen etter endt skoledag til kl. 16:30.

I skolens ferier og fridager har Aktivitetsskolen heldagsåpent fra kl. 07:30 - 16:30. Unntak fra dette er helligdager, jule- og nyttårsaften og hele juli måned, da holder vi stengt. Juli er dermed en betalingsfri måned.

Hel- og deltidsplass
Dere kan velge om dere vil ha hel- eller deltidsplass. Ved heltidsplass kan dere bruke tilbudet ubegrenset, også i ferieåpningene. Deltidsplass innebærer en begrensning på 12 timer i uken, som kan disponeres innenfor morgenåpning og frem til kl. 15:30 og to fulle dager i ferieåpningene.

I henhold til nye vedtekter er det kun lov å endre oppholdstid til deltidsplass to ganger i året, 1. januar og 1. august. Søknad om deltidsplass må være inne før 1. desember og 20. juni.

Ferietilbud
I skolens ferier og fridager holder Aktivitetsskolen heldagsåpent fra kl. 07:30 - 16:30. Unntak fra dette er helligdager, jule- og nyttårsaften og hele juli måned, da holder vi stengt. Aktivitetsskolen lager et eget program for feriene, og i forkant av feriene sendes det ut påmeldingsskjema for hvilke dager barna skal benytte seg av ferietilbudet.

Måltider
Barna får et måltid i løpet av dagen. Menyen består av brødmåltid med pålegg og varmmat. Som drikke serverer vi melk og vann. Vi har alltid varierende typer grønnsaker til brødmaten.

Smartklokker og mobiler
På grunn av uønskede hendelser og personvern for alle som er på skolen, er det ikke lov å bruke smartklokker eller mobiltelefoner uten vår tillatelse. Klokker og mobiler tas med på eget ansvar og erstattes ikke av oss.

Gebyr til foreldre som henter barn for sent
Foreldre vil bli belastet med kr 100 for hver påbegynte halvtime. Dersom foreldre henter for sent tre ganger i løpet av semesteret, vil barnet bli meldt ut for en måned fra den 1. i kommende måned.

Fakturering
Fakturaen sendes sentralt til hjemmet i posten og har forfall den 1. i hver måned. Det må leveres inntektsdokumentasjon hvert år for å få innvilget lavere sats. Som dokumentasjon gjelder kopi av siste skatteoppgjør.

Oppsigelse av plass
Oppsigelser må være hos oss innen den 1. i hver måned og blir da gjeldende fra den 1. måneden etter.