Rutiner

Hel- og halvdagsplass
Dere kan velge om dere vil ha hel- eller halvdagsplass. Ved heldagsplass kan dere bruke tilbudet ubegrenset, også i ferieåpningene. Halvdagsplass innebærer tilbud om tre faste hele dager i uken. Det samme gjelder i ferieåpningene.

Ferietilbud
I skolens ferier og fridager holder Aktivitetsskolen heldagsåpent fra kl. 07:30 - 16:30. Unntak fra dette er helligdager, jule- og nyttårsaften og hele juli måned, da holder vi stengt. Aktivitetsskolen lager et eget program for feriene, og i forkant av feriene sendes det ut påmeldingsskjema for hvilke dager barna skal benytte seg av ferietilbudet.

Måltider
Barna får et måltid i løpet av dagen. Menyen består av brødmåltid med pålegg og varmmat. Som drikke serverer vi melk og vann. Vi har alltid varierende typer grønnsaker til brødmaten.

Gebyr til foreldre som henter barn for sent
Foreldre vil bli belastet med kr 100 for hver påbegynte halvtime. Dersom foreldre henter for sent tre ganger i løpet av semesteret, vil barnet bli meldt ut for en måned fra den 1. i kommende måned.

Fakturering
Fakturaen sendes sentralt til hjemmet i posten og har forfall den 1. i hver måned. Det må leveres inntektsdokumentasjon hvert år for å få innvilget lavere sats. Som dokumentasjon gjelder kopi av siste skatteoppgjør.

Basisavtale