Hovedseksjon

Utlån og utleie av lokaler

Uranienborg skole låner ut lokaler til frivillige organisasjoner med tilbud til barn og unge under 25 år og andre aktører.

Disse typene frivillige organisasjoner med lokal forankring i Oslo kan låne skolelokaler gratis:

  • Frivillig organisasjon som tilbyr aktiviteter til elevene ved den aktuelle skolen.
  • Lokal eller byomfattende organisasjon som tilbyr aktiviteter for barn og unge under 25 år.
  • Opplysningsorganisasjon som oppfyller kravene i voksenopplæringsloven.

Frivillige organisasjoner som tilbyr andre aktiviteter enn det som er beskrevet ovenfor kan låne skolelokaler mot dekning av driftskostnader. Dette betyr at du dekker deler av skolens utgifter til tilsyn, renhold og drift.

Skolen låner også ut lokalene til markedspris. 

Skolen har følgende lokaler til utlån/utleie: 

  • Kulturrommet (plass til 100 personer)
  • Kantine/Bessa (plass til 60 personer)
  • Klasserom og grupperom

Utlån/utleie av skolens lokaler er fra kl. 17.00 til kl. 21.00 tirsdager.

Tilsynsvakt – Jesper (90 25 63 02) er alltid til stede på tirsdager.

Det er ikke utleie i skolens ferie og fridager eller når skolen har egne arrangementer i lokalene.

Søknadsfrist 1. juni og 1. november

Semesterlån må søkes om i avsatte søknadsperioder. Søknadsperioden for lån som skal gjelde hele skoleåret eller bare høstsemesteret er 1. mai til 1. juni. Søknadsperioden for lån som gjelder bare vårsemesteret er 1. november til 30. november. Svar på søknader om semesterlån kan forventes tre uker etter søknadsfristene.

Skolen låner ut restkapasitet fortløpende gjennom hele skoleåret.

Uranienborg skole benytter flerbrukshall som Bymiljøetaten drifter. Det er ikke mulig å låne flerbrukshall i skoletiden. Hans Husøy håndterer leie/lån av flerbrukshall for helgene/ før og etter skoletid.

Klikk her for komme til online booking av skolens lokaler.

Har du spørsmål, kontakt oss:
Ramya Inamdar (Kontorkonsulent)
E-post: ramya.inamdar@osloskolen.no