Hovedseksjon

Valgfag på Uranienborg skole Skoleåret 2022/23

Elever i skolegården

Elevene får standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Elevene kan velge samme valgfag i to eller tre år, da er det karakter fra siste året man har dette valgfaget som gjelder. Ved slutten av ungdomsskolen kan eleven ha hatt ett, to eller tre forskjellige valgfag. Det regnes et gjennomsnitt av de forskjellige valgfagene man har hatt. Ved innsøking til videregående skole har man da uansett kun en valgfagskarakter som påvirker det totale karaktersnittet, poengsummen man søker med.
Eksempel: Samme valgfag i 8. og 9. men ikke 10. Standpunkt blir da gjennomsnitt av karakter fra 9. og 10. klasse.

Her finner du læreplaner i valgfag.