Hovedseksjon

Fremmedspråk

Skolen tilbyr på ungdomstrinnet:

  • Fransk
  • Spansk
  • Tysk
  • Engelsk fordypning