Ledelse og ansatte

urra-fen

Ledelse og administrasjon:

Rektor: Randi Elisabeth Tallaksen  
E-postrandi.tallaksen@ude.oslo.kommune.no 

Assisterende rektor: Håkon Koss
E-post: hakon.koss@ude.oslo.kommune.no

Undervisningsinpektør mellomtrinnet: Lars-André Dalseth
E-post: lars.andre.dalseth@ude.oslo.kommune.no

Undervisningsinpektør småbarnstrinnet: Marianne Embretsen Osnes
E-post: marianne.embretsen.osnes@ude.oslo.kommune.no

Sosiallærer ungdomstrinn: Kjell Bjarne Dahl
E-post: kjell.bjarne.dahl@ude.oslo.kommune.no

Sosiallærer mellomtrinnet: Birgitte H. Sørensen
E-post:  Birgitte.Sorensen@ude.oslo.kommune.no 

Sosiallærer småbarnstrinnet: Marie Behrens
E-post: marie.behrens@ude.oslo.kommune.no

Karriererådgiver: Reidun Marie Larsen
E-postReidun.Marie.Larsen@ude.oslo.kommune.no

HR/adm-sjef: Tina Birkeflot 
E-posttina.birkeflot@ude.oslo.kommune.no

Kontorleder: Wenche C. Braathen
E-post: wenche.braathen@ude.oslo.kommune.no

Kontormedarbeider: Hanne Sundby
E-posthanne.sundby@ude.oslo.kommune.no

Bibliotekar og lærer: Elin Renate Hiller
E-postelin.hiller@osloskolen.no

IKT-ansvarlig/DKS-kontakt: Jan Åge Pentha
E-postjan.pentha@osloskolen.no

Vaktmester: Dag Teigland
E-postdag teigland@osloskolen.no

Postmottak og generelle henvendelser:
E-posturanienborg@ude.oslo.kommune.no