Ledelse og ansatte

Ledelse og administrasjon:

Rektor: Randi Elisabeth Tallaksen  
E-post: randi.tallaksen@osloskolen.no

Assisterende rektor: Lasse Vincent Gulsett
E-post: lasse.gulsett@osloskolen.no 

Undervisningsinspektør ungdomstrinnet: Cecilie Andersen 
E-post: cecilie.andersen@osloskolen.no 

Undervisningsinspektør småbarnstrinnet: Marianne Embretsen Osnes
E-post: marianne.osnes@osloskolen.no 

Sosiallærer mottak, 9 og 10.trinn samt rådgiver: Kjell Bjarne Dahl
E-post: kjell.dahl@osloskolen.no 

Sosiallærer 5 - 8.trinn: Bente Væting Svenskerud  
E-post: bente.svenskerud@osloskolen.no 

Sosiallærer 1 - 4.trinn: Marie Behrens
E-post: joyce.behrens@osloskolen.no 

HR/adm-sjef: Tina Birkeflot 
E-post: tina.birkeflot@osloskolen.no

Kontorleder: Wenche C. Braathen
E-post: wenche.braathen@osloskolen.no 

Kontormedarbeider: Hanne Sundby
E-post: hanne.sundby@osloskolen.no

Kontormedarbeider: Mette Sandvik
E-post: mette.sandvik@osloskolen.no 

Bibliotekar og lærer: Elin Renate Hiller
E-postelin.hiller@osloskolen.no 

IKT-ansvarlig/DKS-kontakt: Jan Åge Pentha
E-postjan.pentha@osloskolen.no

Vaktmester: Dag Teigland
E-postdag.teigland@osloskolen.no 

Postmottak og generelle henvendelser:
E-post: postmottak.uranienborg@osloskolen.no