Ledelse og ansatte

urra-fen

Ledelse og administrasjon:

Rektor: Randi Elisabeth Tallaksen  
E-postrandi.tallaksen@ude.oslo.kommune.no 

Assisterende rektor: Truls Wagener
E-post: truls.wagener@ude.oslo.kommune.no

Undervisningsinpektør småbarnstrinnet: Grethe Lise Jacobsen
E-post: grethelise.jacobsen@ude.oslo.kommune.no

Undervisningsinpektør mellomtrinnet: Elin Håkonsen 
E-post: elin.hakonsen@ude.oslo.kommune.no

Fung.undervisningsinspektør småbarnstrinnet: Cecilie Grande Høydahl
E-postcecilie.grande.hoydahl@ude.oslo.kommune.no

Sosialpedagogisk rådgiver: Heidi Nakken: 1.og 4.trinn. Ansvar for opptak høstens 1.trinn.
E-post: Heidi.Nakken@ude.oslo.kommune.no

Fung.sosiallærer: Birgitte H. Sørensen: 5.,6.og 7.trinn
E-post:  birgit3110@osloskolen.no

Sosialpedagogisk rådgiver for 2.og 3.trinn: Agnes Tyldum 
E-post: Agnes.Tyldum@ude.oslo.kommune.no

Sosiallærer/rådgiver ungdomstrinn: Kjell Bjarne Dahl
E-post: kjell.bjarne.dahl@ude.oslo.kommune.no

Karriererådgiver: Reidun Marie Larsen
E-postReidun.Marie.Larsen@ude.oslo.kommune.no

HR/adm-sjef: Tina Birkeflot 
E-posttina.birkeflot@ude.oslo.kommune.no

Kontorleder: Wenche C. Braathen
E-post: wenche.braathen@ude.oslo.kommune.no

Kontormedarbeider: Hanne Sundby
E-posthanne.sundby@ude.oslo.kommune.no

Postmottak og generelle henvendelser:
E-posturanienborg@ude.oslo.kommune.no

Bibliotekar og lærer: Elin Renate Hiller
E-postelin.hiller@osloskolen.no

IKT-ansvarlig/DKS-kontakt: Jan Åge Pentha
E-postjan.pentha@osloskolen.no

Vaktmester: Dag teigland
E-postdag teigland@osloskolen.no