Skolemiljøutvalget (SMU)

Michael Hopstock
Leder/Bydelen/Høyre

Vegard Lefdal, Jacob
Bydelen/Venstre

Erna Kahlbom
Bydelen/SV

Harald Tolleshaug      
foresatt

Torbjørn Nymo    
foresatt

Bitte Tolleshaug                  
Ansatt

Anne Førde                         
Ansatt

Edda Falster                  
Elev

Anne Felicia Bemer Korsvold
Elev

Saksbehandler og driftsstyrets sekretær
Rektor Randi E. Tallaksen

Skolemiljøutvalget

Hensikten med skolemiljøutvalget er å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Elevene, foreldrene, skolen, ansatte i skolen og en representant fra kommunen skal være representert. Foreldre og elever skal til sammen ha flertall i SMU.

Ved Uranienborg skole har det vært tradisjon i mange år at SMU-møtene avholdes i forkant av driftsstyremøtene.