Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget (SMU)

 • Leder: Maria Strand (foresatt)
 • Nestleder: Michael Hopstock (politisk)
 • Sekretær:

  Medlemmer:
  o Politisk: Michael Hopstock - Vara: Erna Kahlbom
  o Foresatte: Torbjørn Nymo - Vara: Marthe Kolsrud Rønning
  o Foresatte: Maria Strand - Vara: Bente Tjernshaug
  o Elev: Synne Alsos
  o Elev: Vilde Vala Jonsdottir Stadheim
  o Ansatt: Jonas Bjørnerud
  o Ledelsen: 

Skolemiljøutvalget

Hensikten med skolemiljøutvalget er å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Elevene, foreldrene, skolen, ansatte i skolen og en representant fra kommunen skal være representert. Foreldre og elever skal til sammen ha flertall i SMU.

Ved Uranienborg skole har det vært tradisjon i mange år at SMU-møtene avholdes i forkant av driftsstyremøtene.