Driftsstyret (DS)

Medlemmer: 

Michael Hopstock
Leder/Bydelen/Høyre

Vegard Lefdal, Jacob
Bydelen/Venstre

Erna Kahlbom
Bydelen/SV

Lars-André Skari
foresatt

Harald Tolleshaug      
foresatt/1.vara

Torbjørn Nymo    
foresatt

Siver Zangana                  
Ansatt

Anne Førde                         
Ansatt

Embla Wright Mæhlum                
Elev

Vilde V. Jonsdottir Stadheim
Elev

Saksbehandler og driftsstyrets sekretær
Rektor Randi E. Tallaksen

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å

  • styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
  • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
  • gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
  • legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk

Hovedoppgaver for driftsstyret Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. Hovedoppgavene er å ha ansvar for:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering