Hovedseksjon

Driftsstyret (DS)

Medlemmer: 

Michael Hopstock, leder, Bydelen/ H
Thorbjørn Nymo, foresatt, nestleder
Gjermund Myrann, Bydelen/ V
Erna Kahlbom, Bydelen/ SV
Harald Tolleshaug, foresatt
Guro Haga Hagness, foresatt
Anne Førde, ansatt
Jørn Nordal, ansatt
Victoria Thoresen, elevrådet
Mia Sato Møystad, elevrådet

Saksbehandler og driftsstyrets sekretær:
Gjermund Jørgensen, rektor
Tine Borg, Undervisningsinspektør

Innkalling

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å

  • styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
  • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
  • gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
  • legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk

Hovedoppgaver for driftsstyret Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. Hovedoppgavene er å ha ansvar for:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering