Driftsstyret

Skyline

Heidi Fuglesang
Leder/Bydelen/Høyre

Jørn Boretti
Bydelen/Ap

Marthe Kolsrud Rønning       
foresatt

Kristin Maltau      
foresatt

Anne-Louise Christiansen
Bydelen/FrP

Bitte Tolleshaug                  
Ansatt

Anne Førde                         
Ansatt

Erika Ravn-Christensen                      
Elev

Kristin Viken Taksdal
Elev

Saksbehandler og driftsstyrets sekretær
Rektor Randi E. Tallaksen

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å

  • styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
  • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
  • gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
  • legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk

Hovedoppgaver for driftsstyret Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. Hovedoppgavene er å ha ansvar for:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

Innkalling til Driftsstyret