Hovedseksjon

PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste)

PP - Rådgivere:
Anne Kathrine Essèn på 1. -7.trinn
Busra Erkiran Safak på ungdomstrinnet

Skolevegring – hva er det?
Barn og unge som vegrer seg for å gå på skolen ønsker egentlig å gå, men de greier det ikke. De har vonde følelser knyttet til det å være på skolen eller forlate hjemmet.
De kjenner seg ofte uvel; kan ha vondt i magen, kvalme og hodepine. Foresatte kan oppleve store vansker med å få barnet på skolen og kan føle seg svært maktesløse.