Skolens historie

 anno

Uranienborg er en skole som er bygget ut i flere etapper, den første bygningen ble bygget i slutten av forrige århundre, og den nyeste, skolefritidsordningen, ble ferdig høsten 1997. I perioden 1992 til 1997 ble skolen pusset opp og fremstår som et nydelig eksempel på arkitekturen fra forrige århundre.

I tillegg til disse bygningene og skolegården imellom dem, består skolen av en ballbane som ligger mellom skolen og Uranienborg kirke, og et uteområde for barnetrinnet som ligger i tilknytning til skolefritidsbygget.

 

Harelabben

Dette utearealet kalles Harelabben. Harelabben ble først bygget høsten 1997. Høst 2010 ble Harelabben rehabilitert.

Lekestativ