Hovedseksjon

Strategisk plan 2023

Urra

Oppsummering Strategisk plan.
2023 skal være startskuddet for nye Uranienborg skole.
Strategisk plan 2023 er et dokument som skal sikre at arbeidet nå starter med å samle skolen på områder der det er viktig at vi trekker i en felles retning. Vi skal har gode prosesser der vi samles om viktige læringsmessige begreper, og bli enige om hva slags læring som best mulig bygger den kompetansen vi sammen mener er det dagens elever trenger i framtidens samfunn.

Vi må i 2023 starte arbeidet med å bygge en felles forståelse av- og en felles forpliktelse til, en felles retning. Ut over dette skal hver enkelt lærer ved Uranienborg skole skal ha stor grad av frihet og tillit til selv å ta pedagogiske valg i klasserommet.
Ledelsen skal være tett på hver enkelt lærer, og i dialog utfordre lærernes begrunnelse for sine pedagogiske og metodiske valg.

Begrunnelsene skal være forankret i skolens profil og vår felles forståelse av det læringssynet som bygger den kompetanse vi ønsker. Gjennom året skal vi også starte arbeidet med vårt profesjonelle felleskap og utvikling av individuell og felles kvalitet i undervisningen.
Målet er å skape større sammenheng mellom det som skjer i klasserommet og det som skjer i felles utviklingstid, samt å sikre en forsknings- og erfaringsbasert ramme for lærernes refleksjon over egen praksis. Inkluderende læringsfellesskap og elevaktiv læring vil være viktige begreper i utviklingstiden dette året.

LES: Strategisk plan | Uranienborg skole 2023