Hovedseksjon

Lærere: 1.–4. trinn

Kontaktlærer:

1.trinn:

Tonje Celine Schjelderup
tonje.schjelderup@osloskolen.no 

Kaja Rognaldsen
kaja.rognaldsen@osloskolen.no 

Mariette Christiane Marveux
mariette.marveux@osloskolen.no 

Kjersti Broen
kjersti.broen@osloskolen.no 

Ellen D. Leegaard
ellen.leegaard@osloskolen.no 

Thea Kristiane H. Sandstrøm
thea.sandstrom@osloskolen.no 


2. trinn:

Kathrine Nordahl
kathrine.nordahl@osloskolen.no 

Silje Bo Melby Hauge
silje.hauge@osloskolen.no 

Ida Andfossen
ida.andfossen@osloskolen.no 

Alexandra Hansen
alexandra.hansen@osloskolen.no 

Mari Flatekval
mari.flatekval@osloskolen.no 


3.trinn:

Helene Graatrud Aarflot
helene.aarflot@osloskolen.no 

Iver Gjølberg Lien
iver.lien@osloskolen.no 

Amanda Bjerkengen Sandvik
amanda.sandvik@osloskolen.no 

Ida Elise Mandt Linnerud
ida.linnerud@osloskolen.no 

Regine Sæther
regine.sather@osloskolen.no 


4.trinn:

Ane Fallmo Aartun
ane.aartun@osloskolen.no 

Grethe Moland Schiager
grethe.schiager@osloskolen.no 

Hedda Helene Jansen Bugge
hedda.jansen@osloskolen.no 

Karin Nag Nordanger
karin.nordanger@osloskolen.no


Faglærere 1.-4. trinn:

Elin Renate Hiller
elin.hiller@osloskolen.no 

Idunn Braa Godal
idunn.godal@osloskolen.no 

Therese Jensen Grøsvik
therese.grosvik@osloskolen.no