Uranienborg skole og flebrukshall

Uranienborg skole og flebrukshall

Nå nærmer det seg ferdigstillelse med stormskritt! Vi ser nå mållinja i det fjerne og jobber hardt for å komme i mål til skolestart til høsten. Vi ønsker med dette å informere litt om arbeidene som vil pågå gjennom sommeren.

Denne måneden ferdigstiller vi hovedbygget, slik at møbler og utstyr kan monteres i juli.

26.6. demonterer vi brakkene i skolegården. Da blir hele indre skolegård stengt av slik at vi får ferdigstillt utomhusanlegget der. Skolegården blir gjenåpnet til skolestart.

Når møblene kommer, og vi skal ferdigstille utomhusanlegget i skolegården, er det mye inn- og uttransport med store tunge biler. Vi vil derfor også sette opp et byggegjerde i Harelabben slik at lekeområdet ved Harelabben og innkjøringen til skolegården er skilt fra hverandre. Vi anmoder om at dere informerer barna om dette dersom de skal bruke lekeplassen ved Harelabben i sommer.

I bygg 3, det gamle gymbygget, rykker vi inn i slutten av juni for å gjøre sløyd til sløyd og naturfag til naturfag. Der skal det inn mye teknisk utstyr.

Når det gjelder Nordahl Rolfsens Plass, parken over idrettshallen, begynner den nå å bli ferdig. Vi trenger en formell godkjenning av parken, så inntill en slik godkjenning foreligger kan ikke parken brukes. Vi opprettholder byggegjerder til vi har formell godkjenning. Ber om at dere informerer barna, slik at de ikke tar den i bruk før godkjenningen er ok. Er byggegjerdene fjernet er dette et sikkert tegn på at parken kan brukes. Parken blir fantastisk fin!

Nedenfor har vi med rødt strek vist hvor vi vil stenge av området i sommer.

 Nedenfor har vi med rødt strek vist hvor vi vil stenge av området i sommer.

Takker for godt sammarbeid og ønsker alle en god og varm sommer!

Har dere andre spørsmål vedr. prosjektet kan rettes til undertegnede på 90851286.

Med vennlig hilsen
For Undervisningsbygg Oslo KF

Kristi Hjelle Horntvedt
prosjektleder