Tatt ut til å representere osloskolen i årets nordiske skoleidrettsstevne

Nordisk skolestevne

Begge skal delta i friidrett.

Lykke til jenter!