Hovedseksjon

Si hei til skolens miljøteam

skolens miljøteam
Teamet består av miljøarbeidere, miljøterapeut, sosiallærere/rådgiver og avdelingsleder for elevrettet tjeneste.