Septemberbrev 2019

Barn i lekestativ

Da har vi hatt en super oppstart ved nye URRA!  J

Onsdag 21.august hadde vi den formelle åpningen i skolegården,- for alle elever og ansatte, ordfører, byråd, utdanningsdirektør, direktør for Undervisningsbygg, bydelsdirektør, byråd, driftsstyreledelsen, FAU-ledelsen (fra prosjektstart og nåværende ledelse) m fl. I tillegg hadde vi invitert representanter for samarbeidspartnere: Helsetjenesten, Uranienborg kirke, HL-senteret, korpset, bydelen, Oslo Elveforum, m.fl. Tusen takk til dere foreldre/foresatte som satte av tid til å være med oss ved den minnerike åpningen i skolegården!

Det har vært - og er – svært travelt, og mye er ikke på plass, men: Elevene og ansatte er her! Det har vi voksne ved skolen gledet oss til, og nå er vi her alle sammen og skal utvikle nye URRA til en flott skole videre – med skolens visjon og pedagogiske plattform som viktig grunnlag. Vi opplever stemningen som meget god, og denne skal vi holde oppe videre gjennom blant annet bevisst arbeid med motivasjon og fokus på samhold og stolthet.

Tusen takk til alle dere som har møtt opp og slik bidratt til innspill og dialog på den viktige møtearena som foreldre/foresattmøtene er. Vi ved skolen klarer ikke alene å få til et supert elevmiljø, -  der både det faglige og sosiale er optimalt. Dette må vi være sammen med dere om. Så, tusen takk!

Litt av hvert om det som skjer og har skjedd ved URRA i høst:

·         Hele 7.trinn var i uke 38 på leirskole på Mesnali. Stikkord fra leirskoleoppholdet er: glede, samhold, nye vennskap, historie, naturopplevelser, fellesskap, ansvarliggjøring, pushing av grenser. "Første uke hjemmefra" har for mange vært for månedens høydepunkt. (Ikke negativt ment om hjemmene, tvert imot, men sier jo mye om opplegget og de ansatte som var med). Se for øvrig skolens offisielle facebook for bilder fra leirskolen.

·         Vi er midt inne i nasjonale prøver for 5., 8.og 9.trinn. Dette er ingen karaktersjekk, eller liknende. Vi ved skolen vil berolige alle med at disse prøvene brukes for at lærerne tydeligere skal kunne se hvor de bør og skal sette inn tiltak for hver enkelt av dere elever. Veldig ofte er resultatene på nasjonale prøver en form for bekreftelse for det inntrykket og innhentete fakta lærer hadde fra før, - samtidig som det kan virke utfyllende. Så er det viktig for oss ved skolen at vi kan vise sterkt forbedrede resultater, i form av "value added" fra 5.-8.trinn, det vil si for oss at skolen har en høy skolebidragsindikator, som det heter.

·         I dag har det foregått sykkelløp for 5.trinn. Fin tradisjon, og øvelse trengs i en stadig mer syklende by. (Også her se bilder på skolens offisielle facebook).

·         Ny elevrådsleder på ungdomstrinnet er valgt. Det ble Felicia Bemer Korsvold i 10B. Nestleder er Karen N. Byberg. Gratulerer! Vi driver et meget godt elevrådsarbeid ved Uranienborg skole, med Barbara Piasecka i spissen som kontaktlærer for dette området på ungdomstrinnet. Uranienborg skole ønsker å være tydelige på at vi vil lytte til elevenes innspill. Samtidig vil vi ha dem med i viktige grupper ved skolen og lære dem opp til samfunnsoppgaver og i demokratiets betydning. Og: Vi har mange elever ved skolen som vil og kan bidra, og som slik får viktige utfordringer. Torsdag før høstferien holdes det kurs for nye elever i Elevrådet.

·         Årets Operasjon dagsverk, OD, er godkjent av skolens driftsstyre og går av stabelen torsdag 31.10. Pengene går i år til ungdom i Kongo. Ebba S. Falster i 9B er prosjektleder ved vår skole. Dette gjelder kun ungdomstrinnet, og disse klassene vil få mer informasjon. FAU er utfordret på å forme en ressursbank med jobber til OD.

·         Onsdag 30.10 arrangerer skolen kurs for elever som har dysleksi, sammen med deres foreldre/foresatte. Det er en dyktig spesialpedagog fra DysleksiNorge som holder kurset. Kurset vil inneholde informasjon om dysleksi og opplæring i programmet Lingdys. De det gjelder vil få innkallingen. Lærerne får opplæring om dette samme dato på dagtid. Det er fjerde året URRA arrangerer dette, da vi ser på det som utrolig viktig i vår lesesatsing. Har dere vært med på det i fjor eller tidligere, så bare møt opp igjen. Vi kan hele tiden bli bedre innen dette feltet sammen. Kurset starter klokken 18 og varer inntil to timer.

·         Tirsdag i uke 42 vil hele 8.trinn dra på tur til Paradisbukta, med grilling og ball-leker. Et av mange positive tiltak for elevmiljøet!

·         På 1.trinn har vi nå startet med felles sangsamling hver fredag. Der synges kjente barnesanger a capella, det synges med piano, call og respons, og etter hvert vil lærerne sørge for at elevene synger på engelsk. De vil også legge opp til noen solovers, mm. Det vil komme ny sang hver uke på ukeplanen, så repetoarlisten blir langJ. Et av flere positive tiltak for et positivt elevmiljø, samtidig som vi vil være klare på at URRA satser på kultur innen ulike felt og har en bevisst holdning til det.

·         2.trinn har vært på flere turer til Frognerelven, i uke 38 og 39, for å se på småkryp. Spennende! Dette er en del av vårt såkalte "Trappa-opplegg", som er en tverrfaglig satsing med undervisningsopplegg fra 1.-10.trinn. "Trappa" har vi blant annet fordi Uranienborg skole adopterte nederste del av Frognerelven i 2014. Elvelangs er også kommet i gang pga denne adopsjonen og satsing på naturfag.

·         ELVELANGS blir i år 17.oktober fra klokken 18, med oppstart ved Frognerbadet. Der vil vår elevrådsleder Felicia holde åpningstalen. Tema for årets Elvelangs er "Vann". URRA har tatt initiativ til et samarbeid med Frogner bydel i den hensikt å få til en større markering i år, siden Oslo er Miljøhovedstad for 2019. Dette har medført blant annet at Majorstuen og Skøyen skoler blir med i øvre løype fra Frognerbadet og ned mot vår faste løype, som er fra Bymuséet og ned til Drammensveien ved Skøyen. URRA vil tradisjonen tro ha flere stasjoner med dere elever fra 5.-10.trinn. Det vil være opplegg rundt klima på ulike måter, - dans, musikk, tablåer, osv. For dere i nevnte elevgruppe er denne ettermiddagens undervisning obligatorisk (opplyst om på foreldremøter), og så vil dere alle få fri påfølgende fredag fra klokken 12. Elevene på småskoletrinnet vil også være involvert med Elvelangs, blant annet ved ulikt formingsopplegg som plasseres rundt i området. Disse elevene må følges på turen av foresatte, hvis de ønsker å delta.
HÅPER flest mulig av dere tar denne fine turen ELVELANGS torsdag 17.oktober!

Jeg oppfordrer dere til å følge skolens offisielle facebook og skolens hjemmeside jevnlig. Vi prøver å vise frem en del av det som skjer på de ulike trinn og ved skolen for øvrig. Hjemmesiden har mye informasjon om skolens systemer, oversikt over alle ansatte, planer for arbeidet mot mobbing, mm.

HUSK dere foreldre å ta kontakt med oss ved skolen, hvis det skulle være noe dere lurer på. Ingen sak er for liten når det gjelder elever!

Riktig GODE HØSTDAGER ønsker jeg dere alle!

Beste hilsen
Randi Elisabeth Tallaksen, rektor.

 : : Les tidligere brev fra rektor her : :