Kjære alle som er glade i URRA!

offisiell åpning

Randi rektor holdt velkomsttalen. Hun takket alle samarbeidspartnere og det meget gode samarbeidet som har vært i byggeprosessen, - alle fra Undervisningsbygg og prosjektlederne Kristi (Ubf) og Bernt (UDE) ble fremhevet. Foreldre, Bydelen, Uranienborg kirke, Oslo Elveforum, Holocaustsenteret, Unicef, m.fl fikk også takk for å ha bistått i prosessen gjennom 3 år ved to skoler.

Vi startet med en festforestilling i skolegården klokken 11, der flere elevgrupper fikk utfolde seg gjennom dans, sang og rap.

Ordfører Marianne Borgen hadde en hilsen til alle før hun klippet snoren til skolen og flerbrukshallen. Hun ble godt hjulpet av Alma Khan-Bokhari fra 3.trinn og Gabriel og William Totland Mathiesen fra 2.trinn.

Byråd Inga Marte Thorkildsen og Utdanningsetatens direktør Marte Gerhardsen hilste også skolen og overrakte rektor Randi blomster. Marte hadde med en sjekk til kunst fra Utdanningsetaten.

Forestillingen ble avsluttet med at skolens ansatte-band slo til med "Optimist" og fikk alle med på URRA-sangen.
Det var ingenting å si på stemningen i skolegården!

Tusen takk til alle elever, ansatte, foreldre og andre samarbeidspartnere som har vært tålmodige og gjort alt dette mulig, både under prosessen og på selve festdagen!

Se mange flere bilder på URRAs offisielle Facebook-side.