Markering av Holocaustdagen på URRA

Markering av Holocaustdagen på URRA

Filip og lærer Jonas spilte " Schindlers liste", Nina og Elisabeth fra 9b var konferansierer, Adrian fra 7b holdt en fantastisk tale for dagen som elevrådsleder for mellomtrinnet, skolekoret 5.-7., opplesning av navn og adresse til jøder i skolens område som ble drept i konsentrasjonsleire av nazistene, tente lys og stennedleggelse, filmen " Ninas barn" vist for ungdomstrinnet( vist og reflektert rundt av filmskaperen selv, Nina Grunfeld).

Se flere bilder på skolens offisielle facebookside: