Kjære alle foreldre og foresatte på 1.-4.trinn!

Barn i lekestativ

Det skal bli så fint og se alle elevene igjen, og det er så viktig for elevene, - både faglig og sosialt! I dag hadde vi infomøte med lærere og assistenter på 1.og 2.trinn, med etterfølgende planlegging, og i morgen er det for 3.og 4.trinn.
De gleder seg alle til elevene kommer! 😀 OG: Vi må få si at vi er rimelig glad og stolt for det arbeidet URRAs ansatte har utført på avstand disse ukene.

Dere der hjemme har gjort en fenomenal innsats med undervisning for deres egne barn, samtidig som dere har ivaretatt egen jobb. Vi kan bare si TUSEN TAKK på vegne av oss alle ved skolen! Vi hører – og vet – at de aller fleste av dere nå er glade for oppstart til mandag. Dere ser behovet til barna, selv om dere selv har stått på med undervisning hjemme i denne perioden. Det er jo en unntakstilstand barna og vi alle har levd under, og all tilnærming til normaliteten er av det gode for alle parter.

Så er det noen av dere som likevel opplever noe tvil og utrygghet mht skolestart for deres barn. Vi har forståelse for at slike tanker og følelser kan komme, korona er jo en helt ny og spesiell situasjon. Men, når vi blir spurt, så er svaret: Vi ved skolen er ikke helseeksperter, så vi lener vi oss på helsefaglige råd. Disse er nå entydige mht barn og skolestart. Derfor oppfordrer vi dere foreldre til å stole på fakta, og ikke la frykten styre (sitat Barneombud Inga Bejer Engh). Hvis barn er litt forkjølet, skal de imidlertid nå holdes hjemme. Men, dette gjelder ikke hvis deres foreldre er syke. Vi vil trygge dere på at den logistikken vi legger til grunn ved URRA disse første to ukene, er så bra, at vi mener dere alle kan senke skuldrene.

Ledelsen hadde et møte tirsdag 21.04 med DS-leder, FAU-leder, tillitsvalgte og verneombudene ved skolen, der vi gikk gjennom logistikken og skolestarten. Alle parter i møtet var enige om at dette kommer til å bli bra.

Så ber vi alle dere der hjemme og bli med videre på Norges dugnad, som jo først og fremst gjelder "tilstrekkelig avstand og hygiene", men også på URRAs dugnad, som blant annet inneholder følgende logistikk:

Morgenstarten:
Det vil ikke være morgenåpning på AKS i denne perioden.

 • 8.30: Alle A-klassene starter på skolen (1A, 2A, 3A, 4A).
 • 8.45: Alle B-klassene starter på skolen (1B, 2B, 3B, 4B).
 • 9.00: Alle C-klassene starter på skolen (1C, 2C, 3C, 4C).

Elevene ( med eller uten foreldre)  møter opp utenfor skolegården i god tid, ved følgende ulike innganger (og de skal IKKE gå inn i skolegården før de får beskjed) :

 • 1.trinn kommer til inngangen overfor Joker
 • 2.trinn til porten mot nord (mot REMA)
 • 3.trinn til trappen ved ballbanen
 • 4.trinn til bommen ved bygg 4

Det vil være ansatte med gul vest ved hver inngang til skolegården fra 8.15. Disse har lister over elevene og vil be barna gå til det faste oppstillingsfeltet sitt, der lærere står med klasseskilt med ulike farger på. Hver klasse er delt i to grupper, med hver sin farge. Disse gruppene, kalt kohorter i denne unntakstilstanden, har en fast ansvarlig lærer.

Dere voksne kan av smittehensyn ikke bli med inn i skolegården, og ikke inn i skolebygget. Vi må av samme hensyn be dere innstendig om å bistå med at det holdes avstand utenfor portene. Det vil altså være kun en klasse av gangen ved hver inngang, og vaktene sender inn elevene fortløpende.

Kom i god tid, hold avstand, sørg for at barna har vasket hender rett før de gikk hjemmefra, for sent er enda mindre greit enn tidligere. Kan dere få til alt dette, er det supert!

Avslutning av dagen:
Hvis noen av dere ikke ønsker å benytte AKS i denne perioden, ber vi dere kontakte AKS-leder Bitte i løpet av fredagen.

Dere må da hente barna ved samme port, som dere kom med dem, hvis dere henter. Lærer vil ved skoledagens slutt følge de barna som ikke skal på AKS til den samme port som de kom til om morgenen. (Dere får timeplan som info fra lærer i klassen).

Dere skjønner da at f.eks 1.klassene vil ha ulikt tidspunkt for skoleslutt også: 13.30, 13.45 og 14.00. (kan være noe annet på høyere trinn, spesielt 4.trinn)

Elevene vil også få ulike friminutt. All denne logistikken for å få spredning i skolegården (de får områder tildelt å leke på) og for hyggelig plass til lekegrupper. Det vil være forsterket inspeksjon.

Elevene kommer da på ulike tidspunkt til AKS, og dette vil også hjelpe mht avstand.

For de som skal på AKS etter skolen må vi ha helt faste tidspunkt for henting,- ikke før og ikke etter følgende tidspunkt:

 • 16.00: Alle A-klassene slutter (1A, 2A, 3A, 4A)
 • 16.15: Alle B-klassene slutter (1B, 2B, 3B, 4B).
 • 16.30: Alle C-klassene slutter (1C, 2C, 3C, 4C).

Ansatte på AKS vil bringe barna på ovennevnte tidspunkt til den porten som barna kom til om morgenen. Dere voksne der hjemme som skal hente, venter da der.

Diverse:

 • Alle bamser og andre kosedyr må være hjemme i karantene. Leker må ikke tas med til skolen eller til AKS
 • Elevene må ha med seg to matpakker, eller bedre sagt: Det de trenger for dagen. Det vil ikke bli noe matservering på Bessa
 • Klær etter vær! Det vil bli uteskole minimum en dag i uka, uansett vær. Dette for å minske antallet elever i skolegården (dere får nærmere info av lærerne om utedagene)
 • Bygg 3 er helt avstengt i perioden. Hver klasse får i disse to ukene tilgang til to læringsrom
 • HUSK at dere foreldre ikke kommer inn i bygningene eller skolegården nå
 • Det vil være et intenst renhold ved skolen fremover. Alle rom er blitt nedvasket de siste ukene. En renholder går rundt hele dagen og vasker håndtak og andre viktige berøringspunkter, det har vi valgt at er en full stilling nå
 • Alle elevene og ansatte må vaske hender hver gang de går over dørstokken til læringsrommet. Og de skal alle vaske pulten sin før de går fra skolen
 • Kohortegruppene (max 15 elever) er de samme på AKS, og dere vil få disse mandag av lærerne tilsendt. Av smittehensyn oppfordres det sterkt til at elevene også privat i denne perioden holder seg til barn innen denne gruppen. De vil også i friminuttene være adskilt fra de andre gruppene.

Vi ber dere voksne der hjemme om å snakke med barna om dette. Så vil selvfølgelig lærerne og assistentene følge nøye opp.  

Er dere med på dugnaden?
Ta kontakt med en av oss, helst på mail i disse dager, hvis dere lurer på noe. Vi kjører dette opplegget nå og evaluerer fortløpende med de ansatte. Takk igjen for innsatsen! Gleder oss til å treffe dere (foreløpig gjennom porten). Skolestart blir bra!

Beste hilsen

Randi Elisabeth Tallaksen         Bitte Tolleshaug
rektor                                            AKS-leder  

Informasjon angående flerbrukshallen

Flerbrukshallener er av Oslo kommune leid ut til Røde Kors, som bistår mennesker uten bolig til overnatting.
De kan komme fra klokken 22 og skal være ute innen klokken 7.30 om morgenen.
Skolen og flere av dere foresatte har stilt spørsmål om dette nå opphører siden skolen starter igjen til mandag for 1.-4.trinn. Det viser seg at behovet er meget stort i byen, så det er bestemt at tilbudet opprettholdes noe mer.

Når eventuelt høyere trinn starter opp igjen ved skolen, har Rådhuset fått tilbakemelding om at skolen trenger lokalene. Da vil det settes i gang fullt renhold før vi overtar på dagtid igjen.
Både skolen og AKS ser behovet for hallen.

rektor