Skolen stenger for å begrense smitte av koronavirus

COVID-19

Dette gjelder alle skoler i Norge. Siden Byrådet kom med annen informasjon rett før Statsministeren kom med info for hele landet i dag klokken 14, har det naturlig skapt litt forvirring.
For få minutter siden kom så ny info til alle rektorer i Oslo fra vår direktør, Marte Gerhardsen, om at det er et unntak mht. skolestenging. Det gjelder familier der foreldrene har yrker som ivaretar samfunnskritiske oppgaver og som trenger et tilbud om barnepass til barn under 12 år.
Ut fra denne informasjonen møter disse barna fredag 13.mars i sine vanlige skoler. Jeg må be om at dere dette gjelder, melder ifra til deres lærer, med kopi til meg, i løpet av kvelden, så raskt som mulig.


Videre fra Marte Gerhardsen:
"Skolene vil etter beste evne ivareta opplæring ved hjelp av fjernundervisningsløsninger. En veileder for dette er utarbeidet av Utdanningsetaten.
Denne informasjonen vil også etter hvert legges ut på skolens hjemmesider.
Jeg vil også informere om at all elevtransport i regi av Oslo taxibuss er avbestilt. Det er åpnet for at det kan gis tilbud til enkelte elever ved skolen (barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller andre kritiske samfunnsfunksjoner, samt for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når skolen er stengt).
Dersom skolen har elever i denne gruppen som også har elevtransport med Oslo taxibuss, må transporten bestilles på nytt".
Det er opprettet en egen e-post adresse for spørsmål knyttet til koronakrisen. Bruk: coronainfo@ude.oslo.kommune.no
Jeg vil komme tilbake med mer informasjon om hva som skal skje på mandag, muligens også mer informasjon i morgen, fredag.
Beredskapsorganisasjonen i Oslo kommune har satt ned en arbeidsgruppe som skal se på hvordan tilsynstilbudet for elever under 12 år /der foreldre/foresatte har yrker som ivaretar samfunnskritiske oppgaver) skal organiseres framover.
Jeg må avvente videre instruks fra dem.

HUSK god håndvask!
Ta vare på hverandre!
Dette skal vi klare – sammen!

Beste hilsen Randi Elisabeth Tallaksen
rektor.