Hjelpetilbud for barn og unge

Hjertetelefon

Skolehelsetjenesten er åpen og tilstede på skolen. Det betyr at foreldre eller elever kan ta kontakt med helsesykepleier.

Solveig kan nåes på tlf 90725680 eller mail:
solveig.strand@bfr.oslo.kommune.no

Jeanette kan nåes på tlf 47642051 eller mail:
jeanette.olsen@nfr.oslo.kommune.no
.

    

Vi kan møte elver etter avtale på skolen, «walk and talk» eller en telefonsamtale.

se også:  https://aktuelt.osloskolen.no/hjelpetilbud