Først av alt:

Dugnadsånd

Jeg tror ingen av oss helt vet og kan ta inn over oss hvor viktig det er at vi får til dette sammen nå! Det er 730 elever ved skolen vår pr i dag, litt over 100 ansatte, antallet foreldre/foresatte er over 1000. Tenk hva vi kan få til sammen! Alvoret er jo at noen også kan ødelegge for mange. Men, inntil nå går ting strålende!

"Dette som skjer nå er den store testen på om innbyggerne i Norge makter å vise solidaritet og ansvarlighet, også når det rammer egen velvære og livsutfoldelse", sto det i gårsdagens leder i Aftenposten. Det er krevende, og det blir nok mer krevende etter som dagene går, - vi kjenner jo ikke rekkevidden og konsekvensene. Så, vi har bare følgende å gjøre: Stå sammen og følge de rådene vi får! Passe ekstra på hygienen, opprettholde døgnrutiner best mulig, ta karantene på alvor, ta skole/hjemmeskole på alvor, være få sammen, holde avstand, OG: Passe på fysisk aktivitet! Det er så godt å se en god del av dere elever på ballbanen om ettermiddagen! Ikke for mange sammen, ikke for tette (i alle fall ikke når jeg ser…), men full aktivitet! Supert!

Flere av dere foreldre har jobber som gjør at samfunnet må gå og går fint videre, - ingen nevnt, ingen glemt! Hjertelig takk for innsatsen på flere felt til nå!

Jeg vet det er mange flere av dere som har såkalte "samfunnskritiske jobber" enn dere som etterspør tilsyn til barna/ungdommene deres. Dere ordner dere sikkert mht tilsyn og tenker dugnaden! Takk for alt hensyn! Uansett, vi må forvente at det blir større behov for tilsyn ved

skolen etterhvert, hvis det skulle bli forlenget skolestenging. Det er vi rigget for!

Samtidig med alle de ulike jobbene dere foreldre/foresatte har, står dere i det med barn og ungdommer som skal ha oppfølging av rutiner og skolearbeid mye mer enn ellers!

Jeg er utrolig glad og stolt for alt arbeidet som utføres i alle hjemmene nå, med sikkert både grubling, litt krangling og pes! Takk!

Kontor på kjøkkenet og flere barn hjemme med skolearbeid, - krevende, men en utrolig viktig – kanskje den viktigste - dugnadsjobben nå!

Dere elever:
Jeg tror flere av dere lengter litt til skolen. Dere kommer i alle fall til å gjøre det snart. Skolevenner og lærerne er ikke så verst!?

Dere skal vite at vi lengter etter dere allerede! URRA er ingenting uten dere elever. Vi gleder oss til dette er over.

Jeg har utfordret elevrådet med ressurspersoner på ungdomstrinnet til å lage en form for kontakt dere imellom. Dere hører snart fra dem!

Jeg vil også alle sammen skal vite at ansatte på AKS og lærerne nedlegger et stor planleggingsarbeid hver dag for at dere elever skal ha både motiverende og lærende opplegg.

Kontoret er betjent pr telefon, sosiallærerne og ledelsen også. Bare ta kontakt, når dere har spørsmål, eller annet.

Samtidig skjønner dere at ikke vi heller kan være fysisk tilgjengelige hele tiden. Jeg må passe på at færrest mulig ansatte er på jobb. Min viktigste jobb er vanligvis at alle elevene og ansatte skal være på skolen mest mulig, og nå er jobben motsatt! Jeg må sørge for at flest mulig kan være hjemme, så smitten ikke spres mer enn nødvendig. Det er en merkelig, men viktig oppgave.

For:
I de tiltakene som er besluttet nasjonalt og lokalt, er det én ting som gjelder: At alle slutter opp om tiltakene så de kan avvikles så raskt som mulig.

Begrensningene har jo som mål å stanse smittespredningen og forhindre at helsevesenet blir overbelastet. Først når smitten avtar vesentlig, vil alt kunne bli normalisert igjen, inklusive skolegangen på Urra! Og, den lengter vi vel etter snart? I alle fall jeg!

Varme hilsener til alle dere fine URRA-elever! En ekstra varm takk til alle dere foreldre/foresatte som står på! Vi hadde ikke klart dette uten dere!

Vi står sammen! Take care!
Beste hilsen Randi, rektor.
Sommerfugl