En innsats utenom det vanlige

OD 2017

Uranienborg skole har tatt del i Operasjons Dagsverk i mange år. Det er elevrådet og OD-komiteen som står bak det praktiske. Elevene jobbet hjemme, i butikker og barnehager, på foreldrenes arbeidssteder, solgte boller, men det hele handlet om å være kreativ. Mange elever tjente mer enn den obligatoriske satsen på 300 kroner. Noen viste stort engasjement og fortjener mer ros enn de fleste.

Vi vil spesielt fremheve en elev. Elén Simonsen Løvås i 8B har alene samlet nesten 2000 kr. Elevrådet og OD-komiteen vil takke Elén for innsatsen, og håper at hun blir inspirasjon for andre.