Da starter vi skolekor for 2.-4.trinn også!🎵

Vi skal starte skolekor😊

Hun vil følge elevene tilbake til AKS etter øvelsen.
Ellen vil gå rundt i aktuelle klasser denne uken og fortelle om det.
Gøy!🎹🎼🎧🎤
Dette er vi stolte over å ha fått til!
Beste hilsen Randi, rektor

En assistent fra AKS og rektor Randi vil bli med på første øvelse, og skolen får da oversikt over antallet barn mht planlegging av ressurs til arbeidet videre.
Å synge i kor bidrar både til fin musikalsk og sosial utvikling!