Åpning av URRAhallen

URRA-hallen

Flerbrukshallen og de som sto bak denne, var blitt æret på skolens åpning 21.08.
Her er min hilsen til BYMs åpning.
Beste hilsen Randi, rektor

Kjære alle sammen!
La oss gratulere hverandre med Uranienborg Flerbrukshall!

Dette har vært et viktig ledd av utbyggingen av skolen, - for å beholde URRA 1-10!
For det ville alle som var glad i Uranienborg skole, - og det var mange.

Landsbyskolen på Briskeby som du kunne gå på fra du var 6-16,- den ville foreldrene og skolen beholde! Men, med et ungdomstrinn ved en skole, trengs mer av spesialrom enn på en ren barneskole. Blant annet skikkelige gymsaler! URRA forble 1-10, og skolen og lokalmiljøet fikk sine gymsaler og sin flerbrukshall. Er vi fornøyd, eller?

Prosessen har vært mye lengre enn på noen andre skoler i byen, og brukermedvirkningsprosessen har blitt utvidet.

Driftsstyreleder og FAU-leder gjennom 8 år, Inger Schjoldager, og hennes nestleder, Andreas Haug, var de to som burde fått 2 av "ærene". De sto i prosessen på en ryddig måte, gjennom flere år.

Da prosjektet så ble vedtatt, kan jeg ikke nok fått fullrost prosjektleder Kristi Hjelle Horntvedt fra Undervisningsbygg, prosjektleder Bernt Hjortland fra Utdanningsetaten og arkitekt Jonas Engene. Skolen har hatt et utrolig godt og flott samarbeid med dem. Uten deres styring i prosessen, der en del ville endre og mene mye, hadde vi ikke vært på plass med Flerbrukshallen i tide. Det er vi alle overbevist om, - vi som har fulgt med fra alle kanter.

Disse nevnte ble takket mht både skolen og flerbrukshallen ved den store, formelle åpningen 21.08. Spesielt gjennom prosessen rundt flerbrukshallen var det nødvendig å ha dyktige og tydelige folk i de faglige og ansvarsfulle stillingene. Og – det har vi hatt!

Nå er vi her, - og har vært her siden februar. Jeg er imponert!

Dette skal bli bedre og bedre! Skolen kan og skal samarbeide godt med dere alle!

Jeg håper Bymiljøetaten og Oslo idrettskrets forvalter flerbrukshallen til lokalmiljøets barn og unge best mulig. Ønske fra foreldre jeg treffer i skolegården: La lagspillet få enda større plass her! Håndballen og fotballen!

Mitt råd: La også barn og unge få uttale seg om hva de ønsker av idretter i hallen,- det er deres fritid!

Til slutt: Nå skal vi som er så heldige å få forvalte URRAhallen, ta vare på den!

Regler er tydelig satt av Undervisningsbygg for å ivareta,- for URRAhallen skal vare leeeenge!

Hjertelig GRATULERER ALLE SAMMEN!

Fra Randi Elisabeth Tallaksen, rektor URRA.