Hovedseksjon

Skjemaer

Søknaden om skoleplass ved Uranienborg skole vil bli behandlet i henhold til Forskrift om skolebytteregler for Oslo kommunes grunnskoler. Les: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skoleoversikt-og-skoletilhorighet/bytte-grunnskole/

Elever som tilhører Uranienborg skoles veiledende inntaksområde vil bli prioritert, se § 2.  Alle søkere får en individuell behandling se § 4, pkt. 2.