Skjemaer

Søknaden om skoleplass ved Uranienborg skole vil bli behandlet i henhold til Forskrift om skolebytteregler for Oslo kommunes grunnskoler; les https://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/Utdanningsetaten/Internett/Dokumenter/dokument/satsningsomrxderx2002/skolebytteregler.doc

Elever som tilhører Uranienborg skoles veiledende inntaksområde vil bli prioritert, se § 2.  Alle søkere får en individuell behandling se § 4, pkt. 2.