Resultater fra Elevundersøkelsen

elevundersoekelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. 

Se "Resultater fra Elevundersøkelsen".