Elevrådet

Elevrådsstyret: 

Leder: Helena Marie Musk
Nestleder: Conrad Frøyland Moe
Sekretær: Arthur Svidal Llewelyn 

Elevrådsrepresentanter:

10. trinn
10A:                                                      10B:    
Hoved: Sebastian Sole                       Hoved: Mastura Omar
Vara: Mikkel Longum                         Vara: Andreas Wu Homme

9. trinn
9A:                                                          9B:
Hoved: Charlotte Schøning                Hoved: Bjørn Norman
Vara: Ayub Arba                                   Vara: Marley Wendt

8. trinn
8A:                                                           8B:
Hoved: Filip Olaf Bartnik                     Hoved: Cornelia Myhre
Vara: Liam Lande                                  Vara: Victor Iuel

Kontaktlærer for elevrådet: Kristin Våge Nordhagen
Klassens time én gang i løpet av hver partallsuke
Elevrådsmøte hver onsdag i storefri (11.50-12.30) i oddetallsuker

Representanter i driftsstyret (DS):
Helena Musk og Conrad Frøyland Moe. Vara: Arthur Svidal Llewelyn

Representanter i skolemiljøutvalget (SMU):
Andreas Wu Homme og Erika Nikita Ravn-Christensen.
Vara: Sebastian Sole

Komitéledere:

OD-komitéen:

Leder: Arthur Svidal Llewelyn

Skolegenser-komitéen:
Leder: Andreas Wu Homme               

Sosial-komitéen:
Leder: Erika Nikita Ravn-Christensen.

Media-komitéen:
Leder: Charlotte Schøning

Munch:
Kjøper inn: Helena Marie Musk