Vår profil

uranienborg
Realfag, lesing, skriving og vurdering er store satsinger. Elevmedinnflytelse brukes på alle plan som en viktig motivasjonsfaktor. For dette vant skolen Elevrådsprisen i Oslo for 2012 og 2014.
Uranienborg skole vant Benjaminprisen 2014 og er opptatt av å stadig finne nye metoder i alt elevarbeid for en inkluderende skole.
Skolens elevgruppe er heterogen, men presterer høyt faglig. Flere elever trenger ekstra utfordringer.