Vår profil

uranienborg
Realfag, lesing, skriving og vurdering er store satsinger. Elevmedinnflytelse brukes på alle plan som en viktig motivasjonsfaktor. For dette vant skolen Elevrådsprisen i Oslo for 2012 og 2014.
Uranienborg skole vant Benjaminprisen 2014 og er opptatt av å stadig finne nye metoder i alt elevarbeid for en inkluderende skole.
Skolens elevgruppe er heterogen, men presterer høyt faglig. Flere elever trenger ekstra utfordringer. 

Da skolen er inne i en rehabiliteringsperiode – og med noe utbygging - har vi vært så heldige å få midlertidige lokaler i Nydalen på nye Fernanda Nissen skole for 5.-10.trinn fra høsten -16. Her skal disse trinnene være frem til 2019. Da vil nye Urra være klar, -  med ny underjordisk idrettshall! 

URANIENBORG SKOLES VISJON
Uranienborg er en inkluderende skole. Elevene våre skal utfordres til å sette ambisiøse mål og inspireres til å realisere sine evner og talenter.