8.–10. trinn

Kontaktlærere

8.trinn: Mia Gorset, Florent Pascal, Lene Marie Sellevoll, Malin I. Larsen, Sissel Viggen.

9.trinn: Simon R. Sætre, Kristin Våge Nordhagen, Karoline Falch.

10.trinn: Birgitte Severson, Eystein Eriksen, Håvard Gaare.