Ombygging av Uranienborg skole

Det nye biblioteket

Status byggearbeider:
Fase 1 av ombygging av skolen ble avsluttet til høstferien. Sluttfasen var hektisk, og vi gledeross nå med en ny fase. Arbeidene i bygg 1- hovedbygget er igangsatt. I de kommende 8 uker vil vi rive alt som skal vekk, og pigge opp og fjerne hele gulvet i kjelleren. I tillegg påbegynner vi arbeidet med å forsterke dekker og åpninger som skal forsterkes pga. nye laster som aggregater mv.

Arbeidet med den nye flerbrukshallen går fortsatt bra. Vi ligger foreløpig noe foran plan. Vi har avsluttet sprengningsarbeidene og masseuttransporten. Nå begynner vi å bygge. Armering og forskaling av pumpekum og heisgrube er på plass. I kommende periode vil den nederste bunnplata, hvor hallen og lagrene skal være, bli støpt. I tillegg skal vi ha en eller to byggekraner. De vil bli montert i november.

Sikkerhet:

Vi har nå endret adkomsten til byggegropa for flerbrukshallen slik at den er like bak Gymbygget- i krysset Harelabben/Skovveien. Det er alltid en vakt ved innkjøringen, men vi vil holde adkomsten til Harelabben fra Skovveien stengt. Vi ser at det er en risiko når den er åpen. Ungene leker ikke der men de er utrolig raske. Mister de en ball er det lett å glemme alt, og løpe rett ut i veien. Vi setter derfor opp et byggegjerde i toppen av Harelabben. Det skal være lukket. Ber om at det respekteres.

Vedr. skoleprosjektet er vi nå inne i en ny fase hvor trafikkmønsteret for anleggstrafikken endres. Nå vil entreprenøren som jobber på skoleprosjektet kjøre inn til anlegget via Øvre Holtegate. Dette er den eneste mulige adkomsten. Entreprenøren har bedt sine leverandører om ikke å komme når elevene er på vei til skole eller buss, men vi vet av erfaring at det ikke alltid blir overholdt. Dette er også veien mange elever tar når de skal med bussen. Vi oppfordrer til at elevene bruker fortauet!  Flott om skolens foreldrevakter kan følge opp dette i kommende periode. Alternativt kan elevene også gå Skovveien. Fortrinnsvis da fortauet på motsatt side ift. Flerbrukshallen.

Har dere andre spørsmål vedr. prosjektet kan rettes til undertegnede.

Med vennlig hilsen

For Undervisningsbygg Oslo KF

Kristi Hjelle Horntvedt, prosjektleder

Prosjektets omfang

 • Uranienborg skole er vedtatt beholdt som en 1-10 skole. Og blir en treparallell skole.

 • Uranienborg skole. Utvidelse av eksisterende skole. Ferdigstilles til skolestart 2019
 • Skolens kapasitet skal øke til 870 elever
 • Gymbygg, AKS bygg og hovedbygg skal bygges om innvendig.
  • -Primært innvendige arbeider
 • Ny flerbrukshall under Nordal Rolfsens plass
Drawing of a city

Fremdrift

 • Brukerprosess avsluttet mars 2015
 • Byggearbeider sommer 2016 til sommer 2019
 • Aksbygg og gymbygg sommer 2016-høst 2017
 • Flerbrukshall høst 2017-sommer 2019
Drawing of a city