Ombygging av Uranienborg skole

Det nye biblioteket

Fase 1 av ombygging av skolen nærmer seg slutten. Vi er i innspurten og tester nå ut alle de tekniske anleggene. Utearealene rundt de to byggene ferdigstilles nå. Bygningene tas i bruk etter høstferien i uke 41. I høstferien flyttes alt utstyr fra hovedbygget til «AKS bygget» og «gymbygget», slik at alt er klart til skolen starter igjen i uke 41. Når elevene har flyttet over i de nyoppussede lokalene, vil vi igangsette arbeidene i hele hovedbygget.

Arbeidet med den nye flerbrukshallen igangsatt og går bra. Vi ligger foreløpig noe foran plan på dette prosjektet. Vi har nå sprengt ned til U1 dvs. ca. 65% av byggegropa. Skråninger er sikret med sprøytebetong. Vi igangsetter nå utsprenging av etasje U2, som jo er noe mindre enn U1. Sprengningsarbeidene vil pågå til oktober 2017. 

Vi sprenger tre salver pr. dag. Første salve før klokken 11, salve nr. 2 før klokken 14, og siste salve mellom klokken 15 og 18. Det kjører 6 til 10 store lastebiler i timen til og fra byggeplassen. Lastebilene kjører opp Skovveien fra Briskebyveien, laster opp bilen og kjører videre ut Skovveien mot Uranienborgveien. Mellom klokken 0800 og 0900 sprenges det ikke.

Ved hver salve er det omfattende vakthold rundt byggeplassen. Vaktene stopper gående og kjørende fra å komme for nærme byggeplassen. I tillegg varsles også skolens ledelse og administrasjon på SMS en halv time før det sprenges. Dette har fungert bra.   

Prosjektet skal tilpasse seg skolens drift. Vi følger opp dette daglig, i tett dialog med skolens ledelse, slik at elevene og lærerne får en god og sikker skolehverdag.

Arbeidene på hovedbygget og flerbrukshallen vil pågå frem til sommer 2019. Da skal hele prosjektet være ferdigstilt.

Har dere andre spørsmål vedr. prosjektet, kan disse rettes til undertegnede.

Med vennlig hilsen
For Undervisningsbygg Oslo KF

Kristi Hjelle Horntvedt
prosjektleder

Prosjektets omfang

 • Uranienborg skole er vedtatt beholdt som en 1-10 skole. Og blir en treparallell skole.

 • Uranienborg skole. Utvidelse av eksisterende skole. Ferdigstilles til skolestart 2019
 • Skolens kapasitet skal øke til 870 elever
 • Gymbygg, AKS bygg og hovedbygg skal bygges om innvendig.
  • -Primært innvendige arbeider
 • Ny flerbrukshall under Nordal Rolfsens plass
Drawing of a city

Fremdrift

 • Brukerprosess avsluttet mars 2015
 • Byggearbeider sommer 2016 til sommer 2019
 • Aksbygg og gymbygg sommer 2016-høst 2017
 • Flerbrukshall høst 2017-sommer 2019
Drawing of a city