William i 5c har engasjert seg i behandlingen av pelsdyr i Norge-

William i 5c