Verdens menneskerettighetsdag

Verdens menneskerettighetsdag

Til tross for en omfattende byggeprosess, klarte vi å samle alle Urras elever med stort og smått, til en hyggelig markering i skolegården. Snøen la til rette for desemberstemning.

FN-flagget ble heist til topps, rektor Randi Tallaksen innledet markeringen med noen ord og elever fra 1. trinn sang sangen "Stopp, ikke mobb".

Etter tale fra elevrådsleder Erika Ravn-Christensen jobbet elevene med ulike problemstillinger innen menneskerettigheter og ytringsfrihet i klasserommene.

Menneskerettighetsdagen markerer dagen da FNs verdenserklæring om menneskerettigheter ble vedtatt, 10. desember 1948.