Velkommen til skolestart!

Skolegård

Mandag 19.august møter alle dere elever i skolegården. Det er oppstart kl 9.00 for 2.-10.trinn. Lærerne vil stå med klasseskilt. Nye elever bes komme utenfor adm.bygget 8.45. Der vil de møte sin kontaktlærer i forkant.

1.trinn møter med foreldre/ foresatte i skolegården klokken 10.00. Der vil kontaktlærerne, inspektør på småskoletrinnet, sosiallærer og rektor være.

Skoledagen for alle trinn varer til 13.30 denne dagen.
Vi gleder oss!
Beste hilsen Randi, rektor.