Velkommen til kurs for elever med dysleksi og deres foresatte!

URRA
  • onsdag 14.oktober klokken 17-18.30 for 8.-10.trinn og
  • onsdag 21.oktober klokken 17-18.30 for 6.og 7.trinn.

Kurset vil holdes på Kulturrommet i bygg 3 ved Uranienborg skole.
Kursholder har vi bestilt inn fra Dysleksi Norge.

Dette er helt nødvendig at både dere foresatte og eleven deltar på.
Lærerne blir årlig kurset i dette, og i høst skal halvparten av dem få opplæringen onsdag 14.oktober, og resten onsdagen etter - på dagtid.

Dere skal ha fått støtte til kjøp av pc fra NAV, der programmet Lingdys må være innstallert før kurset.
Hvis denne innstalleringen ikke er gjort, vil det være mulig med bistand fra vår IKT-leder Jan-Åge Pentha i forkant. Ta kontakt direkte med ham for avtale i arbeidstiden hans ved Urra. Han vil også være tilgjengelig en halv time før kurset ved Uranienborg skole, på Kulturrommet.
Meld i tilfelle i fra på forhånd til ham, slik at dere avtaler tidspunkt og hentes utenfor.
Hvis dere skal ha bistand fra Jan-Åge Pentha, så husk å ta med lisensen fra NAV.

Velkommen til viktig og nyttig kurs for elevenes beste!

Vennlig hilsen

Randi E. Tallaksen, rektor

Invitasjon

Det sendes invitasjon på mail til hvert hjem, der skolen kjenner til at eleven har fått diagnosen dysleksi.
Hvis noen som er nye ved skolen skulle være utelatt, vær vennlig å ta kontakt med rektor ved å sende en e-post.