URRA frem til påske!

Påskehare ved hus

Noen av dere vil få henvendelse med tilbud om en del undervisning for deres ungdom, mm, men i disse alvorlige smittetider, vil tilbudene måtte begrenses. Lærerne, sosiallærerne og nærmeste leder har i dag vurdert behovene og kontakter dere som i første omgang vil motta et slikt tilbud for deres ungdom.

Etter Byrådets pressekonferanse i går, ble signalet gitt om at ungdomstrinnet skulle tilbake til RØDT etter påskeferien, fra tirsdag 6.april. Da er kohortene og lokalene klare til det, ved skolen og i krypten og menighetshuset.

Så fortsetter 1.-4.trinn med samme 100% fysisk skole fremover til påske. Det er vi glad for!

På AKS må det nå være de samme kohortene som ved skolen, og dette vil naturlig begrense en del muligheter mht antall aktiviteter.

Som nevnt i går vil AKS være stengt i påskeferien. Men, er det foreldre/foresatte der minst en har arbeid som defineres som "samfunnskritisk", vil det være opplegg og muligheter for opphold ved AKS også mandag, tirsdag og onsdag i påskeuken (uke 13). Da må dere sende mail til AKS-leder Lidia innen førstkommende fredag, med vedlagt bekreftelse fra deres leder.

All ære til lærerne på ungdomstrinnet, som igjen har måttet kaste seg rundt på kort tid med nye endringer,- nå tilbake til hjemmeskole. Vi håper på bedre tider etter påske, for elever og ansatte, men er rigget for det meste.

Når elevene fra u-trinnet må være hjemme, frigjør det naturlig en del læringsrom, slik at flere av kohortene fra mellomtrinnet kan få plass. Mest mulig fysisk skole har vist seg å være best for elevene,- både mht kunnskap og psykisk helse. Dette har vi hatt i tankene hele tiden, og vi har ønsket å prioritere 7.trinn høyest.

Følgende får vi nå til frem til påske:

7.trinn starter igjen i morgen - onsdag - med fysisk skole alle dager. Dette er vi utrolig glad for at vi har fått til for elevene. Det vil bli oppstart i morgen klokken 10. På den måten har lærerne litt ekstra tid til å klargjøre nytt rom, mm. Inngang/port til skolegården er den samme, og 7.trinnselevene stiller opp utenfor hovedbygget (der det er markert i asfalten for de yngste).

Timeplanen følges videre. Mer konkret info vil komme fra lærerne på trinnet.

5.og 6.trinn følger de planene som foreligger ut denne uken. Fra mandag og frem til påske er det full fysisk skole. Lærerne kommer med mer konkrete beskjeder her også.

De tre dagene som er igjen i denne uken, er det kanskje en hjemmeskoledag for noen. Hvis det er elever under 12 år, med foresatt som har "samfunnskritisk" arbeid, så kan barnet få tilsyn ved skolen. Send meg da bekreftelse fra arbeidsgiver om dette i løpet av kvelden, innen klokken 21, hvis det gjelder alt for i morgen. Ellers i morgen innen klokken 14. Ved behov ordner vi en ansatt til dette.

I denne perioden med sterkt smittetrykk, vil ansatte følge kohortene ut til friminutt og på slutten av dagen, og elevene vil også hentes inn. Dette blant annet for ikke å kollidere med andre kohorter på vei inn og ut.

Ber dere der hjemme innstendig om å snakke seriøst med deres barn/ungdommer mht alvoret rundt situasjonen og smittevern og antall nærkontakter (nå ikke utenom kohortene privat). Vi tar også samtalene i kohortene ved skolen, og mange elever tar dette virkelig på alvor. Imponert. Takk til dere der hjemme! Så kan vi alltid bli bedre,- både med systemene ved skolen og i praksis. Jeg vil dere skal vite at vi virkelig risikoanalyserer skolesituasjonen.

Vi håper dere er tilfredse med løsningene vi har fått til, slik at elevene våre får mest og best mulig undervisning og sosialt samhold fremover!

Beste hilsen Randi, rektor.