TUSEN TAKK til alle som bidro for at Uranienborg skole fikk en fin 17. mai!

17mai

Ekstra takk til: Elevene som gikk i toget, lærerne og foreldre som stilte som følgere, Flaggborgen fra 7. trinn, fanebærerne fra 7. trinn og duskebærerne fra 4. trinn, – alle var dere flotte representanter for URRA.
Elevrådsleder Erika Ravn-Christensen holdt en fremragende tale i skolegården om morgenen.
Korpset spilte herlig og togleder og ass.rektor Truls gjorde en super jobb.
En takk også til vaktmester Dag og tekniker Jan Åge Pentha for morgeninnsatsen!
Foreldre på 5. trinn gjorde dagen ekstra hyggelig for Uranienborgs elever og familier i etterkant av toget.
En slik dag med et så stort arrangement gjør seg ikke selv!

Rektor Randi

17.mai talen fra elevrådsleder Erika 10B

Norge fikk sin grunnlov i 1814. Da hadde vi vært i en union med Danmark i 434 år, og mange mente at vi manglet en felles, norsk identitet. I byene snakket mange dansk, og det fantes ikke et norsk skriftspråk. Derfor var mange opptatt av å få en norsk grunnlov med egne, norske verdier.
Mye har forandret seg siden 17. mai 1814. Ting som for 204 år siden var helt uvirkelige er i dag en realitet som mange ikke tenker over. Noe av dette er genforskning. Dette har blitt ganske vanlig i løpet av de siste årene, og mange som trodde at de var norske langt tilbake i slekten finner ut at de ikke har så mange norske gener likevel. Derfor hører ikke mennesker lenger sammen basert på hvor de stammer fra. Så hva vil det da si å være norsk?
Mennesker hører sammen med andre mennesker på grunn av felles verdier. Dette er verdier om at alle mennesker er like mye verdt, uansett utseende, hvor de kommer fra, hvem de elsker eller hvilket parti de stemmer på. Vi hører ikke sammen bestemt på hvilket landareal vi ble født på, men på hvor vi føler oss hjemme, og hvilket land vi selv føler at vi tilhører. Det er ikke selve landområdet som danner et land – det er menneskene som bor der. Det er menneskene som hører sammen og som tenger hverandre.

Nordmenn er ikke bare de som ble født her, og som har norske foreldre og besteforeldre, nordmenn er også folk som nettopp har flyttet hit, og som føler seg som en del av landet vårt. Serien Skam har blitt en viktig del av den norske kulturen for mange unge. Et kjent sitat fra Skam er «Hvis du hører noen bruke religionen sin for å argumentere for hatet sitt, så ikke hør på dem. For hat kommer ikke fra religion, det kommer fra frykt.» Dette er et sitat som jeg mener at vi som er unge i dag skal ta med oss. For i en verden der det er mange fordommer mot de som ikke er like som en selv, er det viktig å huske at man må bekjempe dette, stå sammen og være en nasjon. Fordi vi ikke bare hører sammen på grunn av hvilke gener vi har er dette ekstra viktig. For hvis ikke vi bryter ned fordommene, og står sammen nå, vil det være vanskelig å være en nasjon.

17. mai er en dag der vi feirer friheten vår. Frihet er noe mange nordmenn er opptatt av. At alle mennesker er født fri, og skal forbli fri. Det er både noe som står i grunnloven vår, som vi feirer i dag, og som er en viktig del av våre norske verdier. Hvis vi fokuserer på hva som er likt med oss, i stedet for å fokusere på hva vi er uenige i, kan vi være sterke sammen. Det er nettopp derfor en felles grunnlov var så viktig da vi gikk ut av unionen med Danmark.
Men 17. mai er også en dag der vi feirer at det er vår. Naturen har begynt å blomstre, og det kan være et viktig symbol i dag. På samme måte som naturen blomstrer vi som er unge i dag. Det er vi som skal føre verden videre, og ta med oss de norske verdiene. Verdiene om likeverd, om samhold, og om å kjempe for vår frihet. For selv om vi i 1814 ikke hadde de samme mulighetene og den samme friheten som vi har i dag, er ikke kampen ferdig kjempet. Vi som er unge i dag må fortsette å sikre ikke bare vår frihet, men også andres frihet. Vi må inkludere andre som trenger det. Vi må tro på det gode, og vi må holde sammen. For det er det som gjør oss til nordmenn...