Septemberbrev Urra 2018

Foto - Thomas Bjørnflaten

På småskoletrinnet hadde vi en vellykket halvtime i regn og opphold fredag 21.09 med BlimE-dansen og sang av 4.trinn. Elever fra 4.trinn var også fordansere. Tusen takk! Dere var knallbra! Mobbeombudet i Oslo, Kjerstin Owren hadde spurt om å få være tilstede, og hun fikk se og høre glade og fine elever i full aktivitet. Skolens off facebook har bilder fra dagen. Tusen takk til alle foreldre/foresatte som kom i skolegården og backet!

Onsdag 26.09 var 1.og 4.trinn på tur sammen til Dronningparken, - "faddertur". Det var flere leker mellom elevgruppene og kastanjenøttejakt. Takk til lærerne for initiativet! Det ble mye moro og samtidig god sosial trening for både små og store.

1.trinn er godt i gang med bokstav/lyd-innlæringen,- så bokstavene i – s – o – l – r – begynner nå å bli gode bekjente for 1.trinnselevene.

2.trinn er nå også heldige å ha kroppsøving ved Domus Athletica. Der kan de boltre seg!

4.trinn er ivrige lesere, og dette året skal de også delta i Norlis lesekonkurranse. Mye gjøres av lærerne på alle trinn for å stimulere lesemotivasjonen. Fint om dere der hjemme også bidrar med dette,- for eksempel ut i fra de tipsene lærerne ga på foreldremøtene denne måneden.

2.-4.trinn jobber med kunstneriske innslag til Elvelangs 11.oktober.

På mellomtrinnet nærmer vi oss nasjonale prøver for 5.trinn. Informasjon fra lærerne kommer!

7.trinn har vært på leirskole, alle tre klassene samtidig, på Mesnali ved Lillehammer. Jada, det skjer mye – og sammen kan vi glede oss over aktive, positive og ivrige elever -  og sammen skal vi få til å justere noe også. Tusen takk til tre tålmodige og dyktige lærere, en tålmodig og dyktig miljøterapeut og to tålmodige og dyktige assistenter.

Bussingen av mellomtrinnet til og fra Fernanda Nissen: Sjåførene skryter nå av elevene og oppførselen på bussene!

Dere foreldre som enda kjører deres barn opp til bussen oppfordres av skolen og sjåførene til å la barna ta følge med andre barn til bussen, da det for ofte skapes trafikkfarlige situasjoner ved kirken pga denne transporten (bråbremsing, rygging, høy fart, f.eks).

Gjenglemte klær og diverse på bussene:

HR/adm.sjef Tina Birkeflot får dagens gjenglemte, som regel. Sjåførene går av og til i en ny turnusrytme etter at de har kjørt våre elever, og da kan det ta noe lenger tid å få sakene tilbake. Hvis klærne/sakene er merket, ringer Tina foresatte samme dag det blir overlevert. Hun legger ved tlf.nr til hittegodskontoret på Hønefoss (bussene kommer derfra). Hvis noe er gjenglemt der, skal sjåførene ta det med til oss ved neste kjøring.

Ungdomstrinnet: 8.og 9.trinn har gjennomført nasjonale prøver den siste perioden før høstferien.

Når det gjelder rehabiliteringen av skolebygget og flerbrukshallen, så holdes fremdeles planen.

Det kommer informasjonsbrev fra prosjektleder umiddelbart etter høstferien.

Se gjerne skolens hjemmeside under "For elever og foresatte" – "Positivt skolemiljø". Mye der om hva skolen gjør, hvilke systemer vi har og tips til foreldre/foresatte (som er hentet inn og formulert av en foreldregruppe).

Elvelangs 11.oktober er jo et spennende arrangement vi kan være sammen om!

Elevene fra 1.-4.trinn som ønsker å delta, må gå sammen med foresatte. For elever fra 5.-10,trinn er ettermiddagen obligatorisk, så der vil lærerne ha ansvaret og følge med sine elever. (De to første undervisningstimene fredagen etter flyttes til Elvelangs- ettermiddagen). Korpset spiller sporty opp og spiller ved oppstarten. De vil også selge kaker, mm. Så er jeg glad for at FAU har tatt på seg å bidra spesielt gjennom foresatte 8.trinn.

Oppstart:
Rett nedenfor Bymuséet klokken 18.  Ta kveldsturen nedover Frognerelven denne ettermiddagen! Møt opp og se flotte tablåer, dans, kunst fra elevene!

Torsdag 1.november klokken 18-19.30 ved Fernanda Nissen skole, auditoriet 3.etasje, vil det avholdes kurs i programmet Lingdys for elever som har fått diagnosen dysleksi. Viktig at dere foresatte er med, da dette programmet er noe elevene vil ha nytte av hele livet,- både privat og under utdanning. Brev sendes de det gjelder. Og for at elevene skal ha fullt utbytte av dette, forventer vi derfor ved skolen 100% fremmøte.

Som ny assisterende rektor etter Truls Wagener er Håkon Koss ansatt. Han kommer fra lederstilling i Asker og Bærum og starter hos oss 30.10. Det blir bra!

I en overgangsperiode er vi så heldige å ha to ledervikarer på plass til å alternere: Tidligere ass.rektor ved Uranienborg Tove Lund og tidligere inspektør i osloskolen Wenche Svedjan.

Det skjer stadig mye på skolen/de enkelte trinn. Vi henstiller dere alle til å følge godt med på ukeplanene fra lærerne. Samtidig legger vi jevnlig ut info på skolens offisielle facebook og på skolens hjemmeside. Kommunikasjon er alltid en utfordring. Skolen har intensjon om å være åpne med all den informasjonen vi kan, og som vi har erfaring med at foreldre og foresatte ønsker og trenger. Så er vi avhengige av at dere tar imot, men samtidig gjerne gir oss tilbakemeldinger på det vi kan gjøre enda bedre innen området. Les gjerne på skolens hjemmeside om den nye appen mht kommunikasjon med skolen, Skolemelding foresatte. Den har mange foresatte gitt tilbakemelding om at er nyttig å ha.

Riktig gode høstdager ønskes dere alle! Husk å ta kontakt, uansett hva det gjelder!

Vennlig hilsen
Randi Elisabeth Tallaksen, rektor

 : : Les tidligere brev fra rektor her : :