Rektor Randis forord til programmet for "Du MÅ ikke sove"

Du MÅ ikke sove

Velkommen til en reise i ord, toner, dans og tablåer gjennom forestillingen "Du MÅ ikke sove".  Mer enn 50 elever fra Uranienborg skole har latt seg inspirere og instruere av opphavsmann Asbjørn Arntsen fra Kristiansand, - musikeren, forfatteren, musikalmannen, førstelektoren i musikk ved UiA, og mye mer.

Dette er kommet i stand etter at Uranienborg skole i fjor vinter fikk anledning til å besøke Arkivet i Kristiansand og overvære forestillingen "Du MÅ ikke sove" der, da med 9.trinnselever fra Holte ungdomsskole i Kristiansand. Mange elever fra fjorårets 6.-9.trinn skrev søknad om å få delta. Resultat: 19 elever, tre lærere, en far fra skolens "Tenketank for Inkludering" og undertegnede dro. Vi ble alle meget begeistret, og Asbjørn Arntsen tilbød i ettertid sin bistand til oss ved Urra, da vi så etter muligheten for å sette opp "Du MÅ ikke sove" hos oss. Slik er vi kommet til dette flotte opplegget i dag!

Asbjørn Arntsen og Urras egen prosjektleder og instruktør Eystein Eriksen har fått elevene til å yte maksimalt gjennom en uke, og nå to kvelder, rett før vinterferien. Ungdommene har virkelig hentet frem sider av seg selv de ikke alltid får vist i skolehverdagen.

Uranienborg skoles visjon om å være en inkluderende skole, URRA-foten vår (folkeskikk, omsorg, toleranse), URRA-tonen og skolens pedagogiske plattform mht ivaretakelse av verdier, blir virkeliggjort i dette prosjektet.

Musikken og tekstene har fylt rom ved Fernanda Nissen under forberedelsene til forestillingen. Latter og smil har sittet løst, samtidig som det ikke er noen tvil om at alvoret i forestillingen har festet seg.  Budskapet i " Du må ikke sove" fra 1937, og andre tekster i forestillingen, er like dagsaktuelle i dag som den gang. De mørke skyene truer freden og demokratiet vårt – dette må vi alle alltid kjempe imot.

Asbjørn, Eystein, Jan Åge, Sissel, Florent, Mali, Klaus, Kathrine og Barbara har vært sammen med elevene disse dagene. Takk for at dere har stilt opp og gjort dette mulig! Paroler skulle lages, tekster skulle læres og forstås, dansetrinn skulle innstuderes ( takk også til Truls!), sanger og bandlåter skulle øves på, tablåer skulle sitte- alt dette skulle helst foregå på samme tid. Med alle dere som støttespillere har alt gått utrolig bra.

Takk også til alle positive og velvillige foreldre og foresatte som har støttet opp og heiet på ungdommene i forkant og gjennom prosjektet, hjulpet med å hente frem passende klesdrakter og stilt opp med kakesalg i pausen. Denne støtten har elevene vært helt avhengige av! Tusen takk!

I all takken er det fint å tenke på at Asbjørn Arntsens " Du MÅ ikke sove" første gang ble satt opp under fredsjubileumet i 1995. Hvert år etter det har prosjektet vært gjentatt med ulike skoleungdommer. Den 23.gangen er det altså URRAs elever som får anledningen til å stå på scenen sammen og fremføre et budskap som berører publikum. I kveld er det URRA-ungdommer som går inn i historien og formidler den til oss. Også de voksne generasjoner trenger å vedlikeholde og utvikle dannelsen. Fra å være tilskuere blir ungdommene våre aktører og spiller på den historiske arena – med et budskap som hører oss alle og fremtiden til.

Dette vil vi ta med oss for alltid, som et minne for livet!
På vegne av Uranienborg skole sier jeg som på teaterspråket: Break a leg!

Og tusen, tusen takk til Asbjørn Arntsen som har bidratt til å tilføre våre elever og oss mer enn vi aner!
Fin og verdifull forestilling ønsker jeg dere alle!

Beste hilsen

Randi Elisabeth Tallaksen, rektor.