Novemberbrev 2019 - Kjære alle elever, foreldre og foresatte!

Frossen kvist

Fremdeles er et helt rom fullt av utstyr som ikke er på plass, men: dette håper vi å få på plass før jul. Sammen er vi nå i gang med å videreutvikle nye URRA – med skolens visjon og pedagogiske plattform som viktig grunnlag. Fra neste skoleår vil ny lærerplan – Fagfornyelsen – være den som gjelder, og her gjøres det grep for å få satt denne i gang med det fokuset den blant annet har på kreativitet, utforsking, motivasjon, tverrfaglighet, elevmedinnflytelse og refleksjon. Spennende! Heldigvis har vi ved Urra en god del av dette inne i våre planer allerede, men det kan bli mer og tydeligere.  Bevisst arbeid med motivasjon og fokus på samhold og stolthet vil alltid fortsette å være essensielt for Urra!

En takk til dere foreldre på 8.trinn som bidro til opprydningen etter årets Elvelangs 17.oktober! Vi opplevde at det ble et vellykket arrangement, - både intern og ekstern evaluering understreker det. Bydel Frogner og Oslo Elveforum vil gjerne delta og videreutvikle det sammen med oss neste år. Dato er allerede satt: Torsdag 15.oktober 2020.

Tusen takk til alle dere som stiller opp som trafikkvakter om morgenen her. Det er et utrolig viktig arbeid i den farlige trafikken rundt her,- spesielt krysset Holtegaten/Briskebyveien og fotgangerfeltet ved Joker i Briskebyveien. Biler, trikk og sykler skaper daglig farlige situasjoner her.

Litt av hvert om det som skjer og har skjedd ved URRA i det siste:
·         20.november var skolen invitert til 30-årsmarkeringen av FNs Barnekonvensjon. Kontaktlærer for elevrådet på ungdomstrinnet, Barbara Piasecka representerte skolen sammen med tre jenter fra 7.trinn. (Se skolens offisielle facebook). Det var blant annet foredrag av Barneombudet, Inga Bejer Engh. Interessant og viktig!

·         I morgen, 22.11, skal 6.trinn ha skrivekurs med forfatter Gro Dahle. Spennende og utviklende!

·         1.-4.trinn har årets bokuke. I år er temaet "Tegneserier". Alle trinn her er i gang med å lære om, lese og lage tegneserier.

·         1.trinn har hatt en vellykket konsert for fadderne på 4.trinn. I uke 48 skal alle 1.trinnselevene til Folkemuséet på Bygdøy for å være med på "Jul oppe i lia", førjulsmoro fritt etter Alf Prøysens fortelling om "Den vesle bygda som glømte at det var jul".

·         2.trinn skal i år være med på "omvendt adventskalender" i regi av "Hei verden – skolenes egne innsamlingsaksjon". De skal bli kjent med barn i Laos gjennom daglige videosnutter og undervisningsopplegg. Så håper de at de kan få bidratt til at flere barn i Laos får gå på en god skole.

·         3.trinn har vært på Naturhistorisk museum i forlengelsen av at vi har jobbet med utdødde dyr. Trinnet har også truffet forfatter Elias Våhlund på Litteraturhuset. (Han har skrevet "Håndbok for superhelter").

·         Elevrådet på småskoletrinnet drives energisk frem av lærer Kirsti Haare. De har utvekslet tanker fra alle trinn i dag om arbeid med klassemiljø, om hvordan inkludere alle i friminuttene og om meningen med ulike adventskalendere.

·         På ungdomstrinnet har det vært tentamener i fokus den siste uken. Så får vi se om det lønner seg å gjøre en innsats…!

·         I uke 45 arrangerte vi ved Urra miljøuke, i regi av Elevrådet på ungdomstrinnet. Vi har også i forbindelse med at Oslo er årets Miljøhovedstad, blitt med i konkurransen for beste skole i Oslo innen miljø. Søknaden og gjennomføringen var i alle fallmeget god (ivrige og dyktige elever og kontaktlærer til elevrådetJ), så nå venter vi spente.

·         Uranienborg opplever for mye forsentkomminger om morgenene. Dette har vi ved skolen hatt systemer på de siste årene, og disse har vi i høst sett oss nødt til å intensivere oppfølgingen av. Både kontaktlærer, sosiallærer og ledelse har roller her. FAU er orientert om utfordringene, og flere fra FAU har vært og observert morgener og ser hva lærerne opplever.  Dette håper vi – og må vi nå - få til bedre sammen, skole og hjem, da det tar tid fra undervisningen til hele klassen.

·         Lærerne på 1.-4.trinn og AKS opplever at det er mange foreldre i garderobene om morgenen, og at det blir trangt og tar mer tid. Vi har også fått tilbakemeldinger fra foreldre om dette, også da det oppleves at enkelte foresatte er i garderober og ganger langt utover tiden.

De yngste elevene skal jo enten leveres på morgenåpning på AKS (da før klokken 8.15) eller stille opp ute sammen med klassen. Signalet til skolestart lyder klokken 8.27,- dette for å gjøre alle oppmerksomme på å gjøre seg klare (både elever og lærere) til undervisningen. Alle trinn stiller opp ute, og det er merket opp for klasser (malt av vaktmester Dag).

Vi har ikke fått alt dette til å fungere optimalt og har derfor drøftet flere løsninger for å gjøre det best mulig for elevene og ansatte. Følgende forslag vil vi prøve ut fremover.

Fra mandag 25.11 vil det være morgenåpning på AKS i Kulturrommet (bygg 3) fra 7.30. Dørene til hovedbygget og bygg 4 (6.og 7.trinn) vil være låst frem til klokken 8.30. De elevene som ikke skal på morgenåpning på AKS, er i skolegården og stiller opp. (også 5.-10.trinnselevene). Det vil være inspeksjon i skolegården fra klokken 8.20.

Lærerne henter elevene inn, og foresatte blir da ikke med inn. Lærerne og assistenter håndterer elevene fra da av.

Oppstilling ute gjelder alle trinn, - 1-10.

AKS har orientert foreldre/foresatte om denne nye ordningen, og vi henstiller alle foreldre/foresatte til å følge opp dette. Skulle det være noe som er uklart, så ta kontakt med AKS-leder Bitte eller inspektør Marianne. 

Vi håper med denne nye rutinen at undervisningen får en bedre start.

Nå går vi inn i adventstiden om en uke. Høsten har gått altfor fort, og siste skoledag før juleferien er fredag 20.desember. Den avslutter vi klokken 12.

Nestsiste skoledag, torsdag 19.desember, vil det være julesamlinger i kirken og ved skolen klokken 9.00. Vi kommer tilbake til påmeldinger.

Tema for samlingen ved skolen vil være: "Den kristne jul og den jødiske lysfesten".

Jeg oppfordrer dere til å følge skolens offisielle facebook og skolens hjemmeside jevnlig. Vi prøver å vise frem en del av det som skjer på de ulike trinn og ved skolen for øvrig. Hjemmesiden har mye informasjon om skolens systemer, oversikt over alle ansatte, planer for arbeidet mot mobbing, mm.

HUSK dere foreldre å ta kontakt med oss ved skolen, hvis det skulle være noe dere lurer på. Ingen sak er for liten når det gjelder elever!

Riktig GODE DAGER ønsker jeg dere alle!

Beste hilsen
Randi Elisabeth Tallaksen, rektor.