Nasjonale prøver på Uranienborg

Nasjonale prøver

Lesing:
5a: 17. september
5b: 19. september
8a: 16. september
8b: 18. september
8c: 12. september (med observatører fra UDIR)
9a: 10. september
9b: 10. september

Regning:
5a: 11. september (med observatører fra UDIR)
5b: 12. september (Med observatører fra UDIR)
8a: 19. september
8b: 16. september
8c: 18. september
9a: 16. september
9b: 16. september

Engelsk:
5a: 24. september
5b: 18. september
8a: 18. september
8b: 19. september
8c: 19. september

Samlet oppsamling alle prøver
Mandag 23. september

Formålet med prøvene kan dere lese om her:
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/om-nasjonale-prover/

Dere vil få resultatene av prøvene i forbindelse med utviklingssamtalene avholdt senere.