Obligatorisk informasjonsmøte for 10. trinn elever med foresatte -  17. september

VIGO

Info-teamet som reiser rundt til skolene og informerer om valg, innsøkning og overgang til videregående skole, kommer til oss tirsdag 17. september kl. 19.00-20.00 på Personalrommet. 
Opplegget er obligatorisk for elever på 10. trinn, og det er meget ønskelig at de kommer med foresatt. Info-teamet ønsker at elever sitter sammen med foresatte. 
Hvis elever kommer uten foresatte, må de avtale å sitte sammen med annen elevs foresatt.
Obs! Møte kommer rett etter Polenturen

Mvh

Kjell Bjarne Dahl
Sosialpedagogisk rådgiver
Uranienborg skole
97179085