Massetesting på barnetrinnet 1-7. trinn starter i morgen 24.09.2021

Illustrasjon.

Massetesting på barnetrinnet starter i morgen 24.09. Vi sender tester hjem med elevene uåpnet i dag torsdag 23.09.Hver elev får en pakke med fem tester, som er litt over to ukers forbruk. Første dag med massetesting blir fredag 24. september. Elevene som tester seg må gjøre det hjemme før skoletid, og må ha avlagt negativ test før de kan komme på skolen.

Testen er frivillig for alle elever, men vi oppfordrer alle om å delta på dette. De som ikke vil delta i massetesting, må i karantene hvis de er nærkontakt til en som er smittet.

Test to ganger i uken - tirsdager og fredag
Testdager er tirsdager og fredager. Unntaket fra regelmessig testing er for elever som har hatt korona de siste 12 månedene og de som har fått to doser koronavaksine.

Elevene som tester seg på tirsdager og fredager, trenger de ikke gå i smittekarantene selv om de er nærkontakter. Smittesporing utgår for elever som deltar i massetesting. Ved positiv test må man gå på teststasjon og ta PCR-test.

Hvis en elev får symptomer og må testes utenom tirsdag og fredag, skal eleven oppsøke et testsenter eller bruke hurtigtest som man har kjøpt privat.

Hvorfor selvtest? 
Helsedirektoratet og FHI vurderer at de under 18 år kan unntas karantene gjennom regelmessig testing. 

Regelmessig testing vil gi lavere smittenivåer enn tidligere smittesporing og karantenesetting. Det vil sikre lavest mulig sykdomsbyrde og mest mulig tid på skolen for elevene. Ved å teste med regelmessige intervaller, vil man kunne fange opp elever som er smittsomme.  

Hvordan gjennomføre testen:

https://www.youtube.com/watch?v=hpRMiXUUG4E

Hilsen fra ledelsen på Uranienborg skole