Marsbrev  URRA 2019

Barn hopper paradis.

I år også fikk vi ved Uranienborg anledning til å gjennomføre Asbjørn Arntsens opplegg "Du MÅ ikke sove",- historien fra 1905-slutten av 1970-tallet gjennom tablå, dans, musikk, sang, poesi, mm. Hele 9.trinn var involvert, og vi var så heldige at enkelte av dere elever fra 10.trinn, som deltok i fjor, bisto. Frans Brunner fra 5.trinn hadde i år rollen som "lille Martin". Fjorårets 10.trinnselev, Jon Darre, var fiolinisten gjennom stykket – i tett samarbeid med Asbjørn Arntsen selv, som håndterte flygelet. Lærer Eystein Eriksen og Asbjørn Arntsen var instruktørene. Dette ble en praktforestilling!

Tusen takk til dere alle! Takk også til dere der hjemme som stilte opp og bisto med både kostymer, kakebakst og salg. Ikke minst takk til dere som motiverte og heiet! En slik uke rapporterer elevene tilbake om at de både lærer mer, blir mer motiverte og har det ekstra fint sammen! Asbjørn Arntsens opplegg og forestillingen er direkte knyttet til skolens visjon og pedagogiske plattform. Jeg er utrolig glad for at dette er gjort mulig.

Se gjerne skolens offisielle facebook for reportasje.

Resultatene for Elevundersøkelsen 2018 er klare. Vi har i år lagt enda større trykk på for å få høy svarprosent og har oppnådd 97%. Det har vært viktig for oss i ledelsen. Resultatene er gjennomgått i personalet, i Driftsstyret og i Skolemiljøutvalget. Analysene er i gang på alle lærerteam, som får resultatene brutt ned til sitt trinn for gjennomgang. Elevundersøkelsen er anonym, det er mye for dere elever å lese, mm. Dette er noen av mulige feilkilder som gjør at undersøkelsen hele tiden er under evaluering av de som produserer den. Men, resultatene ser vi ved Urra på som viktige pekepinn. Jeg vil i nærmeste fremtid innkalle elevtillitsvalgte fra 4.-10.trinn for å høre deres meninger direkte. Dette handler om elevenes skolehverdag og deres miljø, så deres stemme oppe i all analyse er aller viktigst, slik jeg ser det. Våre elever er reflekterte i samtaler, - jeg opplever alltid å lære mye gjennom å lytte til dere og drøfte ulike tema med dere. Så det ser jeg frem til!

Resultatene viser mye bra, og samtidig ser vi områder vi må ha fokus på videre. Det aller meste stemmer med det vi allerede har hentet inn av informasjoner fra ansatte, observert i elevgruppene og forstått gjennom samtaler: Dere elever har f.eks. høy trivsel og ønsker mer og tydeligere tilbakemeldinger. Totalt i landet og Oslo kommune viser det seg at motivasjonen synker noe mer på mellomtrinnet enn tidligere, og at den digitale mobbingen øker. Dette tar vi ved Urra på dypeste alvor. Vi legger resultatene for skolen totalt ut på skolens hjemmeside.

Så er Flerbrukshallen åpnet!  Det er en stor glede for oss alle, og elever og lærere nyter den! Det er gjort et ekstra stykke arbeid av ass.rektor Håkon Koss for å lage nye timeplaner, slik at også noen av klassene fra 5.-10.trinn ved Fernanda Nissen (helt tilfeldig hvilke det ble, altså…) kunne prøve den ut allerede i vår! Takk, Håkon!

Noen av dere elever synes det lukter "rart" i hallen, - ikke alle forstår at det er lukten av nytt!

Noen mangler jobbes det med, men det overskygger ikke gleden over så rask og god ferdigstillelse! Takk til Undervisningsbygg ved prosjektleder Kristi H. Horntvedt og Utdanningsetatens prosjektleder Bernt Hjortland.

Til dere foreldre/foresatte:

Det er rene soner/skitne soner i hallen, mat og drikke inntas utenfor.

Det vil bli formell åpning til høsten samtidig som skolen åpnes!  Følg med på info!

Litt av hvert fra trinnene:

 • 1.trinn har jobbet seg gjennom alle lydene i alfabetet. Alle elevene er i gang med leseaktiviteter, og leselysten er stor!
 • 2.trinn har vært på Henie Onstad-muséet og sett utstillingen om "Månen". De ble hentet i buss. Alt var spennende!
 • Torsdag 21.03 skal 2.trinn ha konsert for hele 1.trinn. Herlig!
 • 4.trinn var i forrige uke på Geitmyra mat- og kultursenter. Det er et kjempeflott opplegg, som vi er heldige å ha fått plass på. Tilbakemeldingene også i år var bare positive!
 • På småskoletrinnet og AKS opplever ansatte at enkelte elever har en klokke på seg med funksjoner, der man ved aktiv bruk kan overhøre klasse/elevhverdagen. Dette er ikke greit. Minner om at vår Statsminister har sagt tydelig ifra mot disse.
 • 5.trinn har vært med på skole Anno 1910 på Møllergata, og det var gøy! Elevene fikk gå i gammeldagse klær, følge de reglene som var med skammekrok, sitte i "stilling", osv.
 • Runde 2 i Pangea (matematikkonkurranse) er gjennomført. 20 elever på 5.trinn var videre til runde 2, så får vi se om vi har noen i finalen (det er inspektør Lars-André og jeg ganske sikre på!)
 • Nye timeplaner har kunnet legge til rette for at Fysak er inne i gymsalen på Fernanda Nissen. (Tidligere var faget kun i skolegården). Elevene digger det!
 • 6.trinn har hatt musefellebil-prosjekt. Elevene har i grupper laget egen bil, reklameplakat og gjennomført bilrace i gymsalen. Gjennom dette flotte, annerledes-prosjektet har elevene lært mer og med høyere motivasjon om energi.
 • Pangea-prosjektet er vel gjennomført også på 6.trinn. Enormt engasjement og matematikkglede!.
 • Hele 7.trinn fikk et fantastisk tilbud om å besøke Equinor på Fornebu innen tema "Radikal innovasjon". Dette ble gjennomført onsdag i forrige uke. Flott opplevelse og mye og annerledes læring for hele gjengen! Se bilder og reportasje på skolens offisielle facebook.
 • På 7.trinn var det hele 23 elever som deltok i 2.runde i Pangealekene! Matematikken er et av områdene som vi satser på å gå nye veier i for å heve motivasjon – og derav resultatene - ved Urra!
 • På ungdomstrinnet har det vært gjennomført faglærertreff. Vi har dessverre ikke hatt fullt oppmøte til disse viktige faglige og sosiale tilbakemeldingene. Skolen vil evaluere faglærertreffene. Som et ledd i evalueringene vil vi innhente meninger fra foresatte på ungdomstrinnet.
 • Rådgiver/karriererådgiver Reidun Marie Larsen har sørget for innsøkningen til videregående skoler også i år på en utmerket måte. Elevene uttrykker stor tilfredshet med hennes arbeid! Takk, Reidun Marie!

OG mye mer kunne jeg nevne. Jeg vil takke lærerne for at de er flinke til å se muligheter til andre læringsarena enn klasserommet. Ledelsen oppfordrer til enda mer av dette!

Forskning mht motivasjon og mestring i skolen viser at dette øker når skolen legger til rette for variasjon av læringsaktiviteter. Dette er vi i ledelsen meget opptatt av, og det ovennevnte er noen av eksemplene på at vi opplever at lærerne er flinke og bevisste på dette i sitt arbeid med elevene. Vi vil fremheve variasjon i læringsarbeidet videre!

Skolens ledelse har en god stund arbeidet med neste skoleår mht "lærerkabalen". Vi vektlegger kontinuitet, der det er mulig. Hele tiden må vi veie dette opp mot fagutdannelsen til de ulike lærerne. Enkelte lærere skal ut i permisjon, og noen flytter på seg. Samtidig blir skolen vår utvidet hvert år med en klasse, så vi trenger stadig nye lærere og assistenter. Vi vil informere samlet så raskt vi kan om neste skoleår.  

Og da er alle dere elever fra 1-10, AKS og ansatte igjen samlet på Uranienborg!:)

Mot slutt en henstilling til dere, som vi alle må minnes om:

Nettvett er et tema skolen jobber med, på ulike måter. Vi opplever at det er utfordrende, og vi håper vi kan stå tettere sammen med hjemmene rundt dette. Mange elever er på digitale arenaer de er altfor unge til å være medlem av, og de bruker disse til tider blant annet slik at andre stenges ute. Det hender at det skrives en del ufordelaktig om medelever. Selv om det skjer på fritiden, drar elevene dette med seg inn i skolehverdagen. Vi ved skolen håper dere alle kan ta samtaler med deres barn/ungdom om dette og være ekstra oppmerksomme.
Tema er også ønsket å samarbeide rundt fra FAU.

Mobbeombudet i Oslo kommune, Kjerstin Owren, har vært på besøk ved skolen vår tidligere.

Torsdag 11.04 kommer hun til personalet vårt. Så har vi også vært så heldige å ha fått til et arrangement for foreldre med Kjerstin 30.april. Tid: 17.30-18.30. Sted: Kulturrommet.

Tema: " Voksnes ansvar for å skape inkluderende miljøer".
Vi åpner dørene klokken 17 og har ca 200 plasser.
Satser på at dere benytter denne muligheten for å lytte til hva vi kan få til enda bedre sammen innen dette viktige området!
Gode dager videre frem mot påske ønskes dere alle!
Husk å ta kontakt med en av oss ved skolen hvis det skulle være noe.

Beste hilsen
Randi Elisabeth Tallaksen, rektor.

 : : Les tidligere brev fra rektor her : : World